Pārlekt uz galveno saturu

Izsludinātās atlases

Individuālās pieejas nodrošināšana paredz:

 • individuālu nodarbinātās personas ar zemu izglītības līmeni profilēšanu, profilēšanas rezultātu analīzi un konsultēšanu;
 • atbilstoši profilēšanas rezultātiem modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguve, kas identificējama kā novērtējamu zināšanu, prasmju un kompetenču kopums. Nodarbinātajam pēc attiecīgā moduļa vai moduļu kopas apguves izsniedz apliecību.

Izglītības iestādes iesniedz savu piedāvājumu izglītības programmas īstenošanai saskaņā ar Padomes apstiprinātu mācību vajadzību sarakstu, tiklīdz Pretendents ir gatavs uzsākt individuālās pieejas īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada  30. jūnijam.

Moduļi un moduļu kopas tiek piedāvātas no modulārām profesionālās izglītības programmām atbilstoši apstiprinātajam profesionālo kvalifikāciju sarakstam.

Netiek īstenoti moduļi, moduļu kopas no modulārām profesionālās izglītības programmām:

 • kuras licencētas kā neklātienes izglītības programmas;
 • kuri attiecināmi uz svešvalodu apguvi;
 • kuri ietver transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību (visa veida kategorijas), tai skaitā sākotnējo un periodisko apmācības kārtību;
 • modulis “Sabiedrības un cilvēka drošība”, kā arī tas netiek iekļauts moduļu kopas sastāvā.

Izglītības iestādes piedāvājumu iesniedz elektroniski uz e-pasta adresi: pipn@viaa.gov.lv

Izglītības programmu īstenošana ir jāpabeidz līdz 2023.gada 31.oktobrim.

Samaksa par personas profilēšanu un  izglītības programmas apguvi tiek veikta atbilstoši apstiprinājām metodikām un tikai par tām personām, kas ir pabeigušas izglītības programmu.

Papildu informācija

Document
Atlases nolikums (289.47 KB)
Document
Document
Document
Sadarbības līgums (559.55 KB)

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 9. kārtā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2023. gada 3. februārim.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādes, ievērojot nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam var pieteikt izglītības programmas, kas atbilst Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē (PIPP) apstiprinātajām mācību vajadzību sarakstam atbilstoši digitālo kompetenču jomu un digitālo kompetenču uzskaitījumam un digitālo kompetenču (DigComp) apguves līmeņiem (1. - 6. līmenis). Izglītības iestādei jāpiedāvā tikai tādas izglītības programmas, kur vismaz 70% no piedāvātās izglītības programmas satura ir tieši vērsti uz digitālo prasmju attīstību. Izglītības programmu īstenošana ir jāpabeidz līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Izglītības iestādes var iesniegt piedāvājumu par profesionālās pilnveides izglītības programmu, studiju kursu vai studiju moduļu īstenošanu, kopā par ne vairāk kā 16 (sešpadsmit) izglītības programmām:

 • DigComp pamatlīmenis 1 - ne vairāk kā 4 izglītības programmas;
 • DigComp pamatlīmenis 2 - ne vairāk kā 4 izglītības programmas;
 • DigComp vidējs līmenis 3 un vidējs līmenis 4 – abos līmeņos kopā ne vairāk kā 4 izglītības programmas;
 • DigComp augstāks līmenis 5 un augstāks līmenis 6 –  abos līmeņos kopā ne vairāk kā 4 izglītības programmas;

Izglītības iestāde var iesniegt piedāvājumu tikai par klātienes formas izglītības programmām. Apstiprināto izglītības programmu īstenošana provizoriski ir plānota no 2023. gada 16. maija līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Piedāvājumu iesniegšana būs iespējama tikai e-vidē. Detalizēta informācija par piedāvājuma dokumentu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtību e-vidē tiks publicēta mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs izglītības iestāžu piedāvājumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības eksperti. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestāžu pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas projekta 9. mācību kārtas piedāvājumā. Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi. Plānots, ka strādājošo pieteikšanās mācībām 9. kārtā sāksies šī gada aprīlī.

Papildu informācija

Document
Nolikums 9. kārta (249.13 KB)
Document
Pieteikums (22.71 KB)
Document
Apliecinājums (24.65 KB)
Document
Sadarbības līgums (379.17 KB)

 

Document
Document

 

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 8. kārtā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2022. gada 17. martam.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādes, ievērojot nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam var pieteikt izglītības programmas, kas atbilst Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē (PIPP) apstiprinātajām mācību vajadzību sarakstam. Profesionālās tālākizglītības programma nevar tikt piedāvāta īstenošanai attālināti pilnā apmērā un to īstenošanas pabeigšana pilnā apmērā ir jānodrošina ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Izglītības iestādes var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas:

 • profesionālās tālākizglītības programma 13 tautsaimniecības nozarēs un ar 67 iegūstamajām profesionālajām kvalifikācijām;
 • modulārās profesionālās izglītības programmas modulis vai moduļu kopa 14 tautsaimniecības nozarēs un ar 64 iegūstamajām profesionālajām kvalifikācijām;
 • profesionālās pilnveides izglītības programma, atbilstoši digitālo kompetenču (DigiComp)  līmeņu un digitālo kompetenču jomu uzskaitījumam;
 • studiju kurss un studiju modulis, atbilstoši digitālo kompetenču (DigiComp)  līmeņu un digitālo kompetenču jomu uzskaitījumam.

Piedāvājumu iesniegšana būs iespējama tikai e-vidē. Detalizēta informācija par piedāvājuma dokumentu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtību e-vidē tiks publicēta mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs izglītības iestāžu piedāvājumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības eksperti. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestāžu pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas projekta 8. mācību kārtas piedāvājumā. Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi. Plānots, ka strādājošo pieteikšanās mācībām 8. kārtā sāksies šī gada augustā.

Papildu informācija

 • 2022. gada 21. februārī, plkst. 14.00, tiešsaistē notiks seminārs par piedāvājuma dokumentu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtību. Reģistrēties semināram var, aizpildot pieteikuma formu  līdz 2022. gada 18. februāra plkst. 14.00. Semināra tiešsaistes saite tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem semināra dalībniekiem.
 • Izglītības iestādes savus jautājumus aicinātas sūtīt uz e-pastu pipn@viaa.gov.lv
Document
Nolikums 8. kārta (783.06 KB)

Grozīts 2022. gada 23. februārī 

 Grozīts 2022. gada 17. februārī 

 Grozīts 2022. gada 17. februārī  

Document
Pieteikums (25.44 KB)
Document
Sadarbības līgums (836.25 KB)

Grozīts 2022. gada 17. februārī 

Document

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 7. kārtā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2021. gada 30. novembrim.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādes, ievērojot nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam var pieteikt izglītības programmas, kas atbilst Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē (PIPP) apstiprinātajām mācību vajadzību sarakstam un kompetenču uzskaitījumam. Izglītības iestādes piedāvātā izglītības programma var tikt īstenota attālināti pilnā apmērā, ja konkrētās izglītības programmas veids, saturs un specifika to ļauj. Ja vērtēšanas komisija konstatēs, ka piedāvātā izglītības programma nav īstenojama attālināti, piedāvātā izglītības programma tiks noraidīta.

Izglītības iestādes var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas:

 • profesionālās tālākizglītības programma 9 tautsaimniecības nozarēs ar 70 iegūstamajām profesionālajām kvalifikācijām;
 • modulārās profesionālās izglītības programmas modulis vai moduļu kopa 10 tautsaimniecības nozarēs no 74 iegūstamajām profesionālajām kvalifikācijām;
 • profesionālās pilnveides izglītības programma, atbilstoši kompetenču sarakstam;
 • studiju kurss un studiju modulis, atbilstoši kompetenču sarakstam.

Piedāvājumu iesniegšana būs iespējama tikai e-vidē. Detalizēta informācija par piedāvājuma dokumentu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtību e-vidē tiks publicēta mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs izglītības iestāžu piedāvājumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības eksperti. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestāžu pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas projekta 7. mācību kārtas piedāvājumā. Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi. Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – sākot ar 2022. gada martu.

Papildu informācija

 • 2021. gada 27. oktobrī, plkst. 11.00, tiešsaistē notiks seminārs par piedāvājuma dokumentu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtību. Reģistrēties semināram var, aizpildot pieteikuma formu https://forms.gle/YYpCa9RXPieVu5na8 līdz 2021. gada 26. oktobra plkst. 12.00. Semināra tiešsaistes saite tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem semināra dalībniekiem.
 • Izglītības iestādes savus jautājumus aicinātas sūtīt uz e-pastu pipn@viaa.gov.lv
Document
Nolikums 7. kārta (357.93 KB)

Grozīts 2021. gada 28. oktobrī 

Document
Document

 

 

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 6. kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2021. gada 27. aprīlim.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādes, ievērojot nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam var pieteikt izglītības programmas, kas atbilst kādai no Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē (PIPP) apstiprinātajām 12 digitālo kompetenču mācību vajadzībām. Katrai piedāvātajai izglītības programmai ir jādefinē sarežģītības līmenis atbilstoši DigiComp 2.1. ietvarā noteiktajiem līmeņiem. Izglītības iestādes var pieteikt tikai tādas izglītības programmas, ko ir iespējams īstenot attālināti, kā arī vismaz 70% no piedāvātās izglītības programmas satura jābūt tieši vērstam uz digitālo prasmju attīstību.

Izglītības iestādes var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas:

 • profesionālās tālākizglītības programmu, kas atbilst EIKT nozares 2020. gada 9. decembrī kvalifikāciju struktūrā iekļautajai trešā un ceturtā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņa profesionālajai kvalifikācijai,
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu,
 • moduli vai moduļu kopu no modulārās profesionālās izglītības programmas profesionālajā tālākizglītībā,
 • augstākās izglītības iestādes studiju kursu vai studiju moduli.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs izglītības iestāžu piedāvājumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības eksperti. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestāžu pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas projekta 6. mācību kārtas piedāvājumā. Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi. Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – sākot ar 2021. gada augustu.

Papildu informācija

Document

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas attālināto mācību kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2020. gada 26. maijam.

Pirmo reizi projektā attālināto mācību kārtas atlasē var pieteikt augstākās izglītības iestādes studiju kursu vai studiju moduli.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādes, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma  prasības, līdz norādītajam termiņam var pieteikt izglītības programmas, kas atbilst kādai no Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē (PIPP) apstiprinātajām mācību vajadzībām 11 tautsaimniecības nozarēs un kuru īstenošanu ir iespējams nodrošināt attālināti.  

Izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas:

 • profesionālās pilnveides izglītībasprogrammu,
 • moduli vai moduļu kopu no modulārās profesionālās izglītības programmas profesionālajā tālākizglītībā,
 • augstākās izglītības iestādes studiju kursu vai studiju moduli.

Atšķirīgi no citām kārtām, iesniedzot piedāvājumu attālināto mācību kārtas atlasē, izglītības iestādei papildus ir jāiesniedz arī attālinātā mācību procesa organizācijas apraksts.

Tehniskajā piedāvājumā izglītības iestādei jāiekļauj informācija par digitālajiem rīkiem un veidu, kādā tiks nodrošinātas attālinātās mācības, lai iedzīvotāji, iepazīstoties ar piedāvājumu, varētu izvērtēt, vai viņu rīcībā ir nepieciešamie digitālie rīki un prasmes, lai mācītos attālināti. 

Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā, lai piedāvātu izglītības programmas, kuras iespējams nodrošināt attālināti.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs izglītības iestāžu piedāvājumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības eksperti. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestāžu pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas projekta attālināto mācību kārtas piedāvājumā.

Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi. Šīs kārtas metodikā ir izmaiņas, kas attiecas uz moduļu kopu finansēšanas principu, padarot to labvēlīgāku izglītības iestādēm. Šobrīd saskaņošanas procesā ir izmaiņas metodikā, kas paredz augstākās izglītības iestāžu studiju kursa vai studiju moduļa finansēšanu, kas būs analoģisks profesionālās izglītības moduļa vai moduļu kopas finansēšanas principam.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks - 2020. gada jūlijs.

Papildu informācija

Document

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 5. kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādes, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam var pieteikt izglītības programmas, kas atbilst kādai no Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē (PIPP) apstiprinātajām mācību vajadzībām 12 tautsaimniecības nozarēs.

Izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas:

 • profesionālās tālākizglītības, tai skaitā modulārās profesionālās izglītības programmu profesionālajā tālākizglītībā,
 • profesionālās pilnveides programmu,
 • moduli vai moduļu kopu no modulārās profesionālās izglītības programmas profesionālajā tālākizglītībā.

Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs izglītības iestāžu piedāvājumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības eksperti. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestāžu pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas projekta 5. mācību kārtas piedāvājumā.

Šīs kārtas atlases nolikumā ir izmaiņas, kas paredz paplašināt mācību programmu īstenošanas vietu piedāvājumu. Ja par PIPP apstiprinātā saraksta noteiktu mācību vajadzību attiecīgā republikas pilsētā vai novadā nav saņemts neviens nolikuma prasībām atbilstošs prioritārās* izglītības iestādes piedāvājums, sadarbības līgums tiek slēgts ar pārējām izglītības iestādēm, kas ir iesniegušas nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.

Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi. Šīs kārtas metodikā ir izmaiņas, kas attiecas uz moduļu kopu finansēšanas principu, padarot to labvēlīgāku izglītības iestādēm. 

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – sākot ar 2020. gada septembri.

*prioritāras ir izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss

Papildu informācija

Document

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 4. kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2019. gada 12. aprīlim.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programma, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām nozaru mācību vajadzībām, iesniedzot pieteikuma veidlapas. Visus dokumentus, kuri attiecas uz iestāžu pieteikšanos pieagušo izglītības projekta īstenošanas 4. kārtā atradīsiet tabulā.

*izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas

Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs atlases komisija, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības eksperti. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestādes pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas Projekta mācību piedāvājumā. Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – sākot ar 2019. gada jūliju.

Document

 

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 3. kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2018. gada 18. jūnijam.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programma, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām nozaru mācību vajadzībām, iesniedzot pieteikuma veidlapas.

*izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas

Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs atlases komisija, kuras sastāvā ir VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestādes pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas Projekta mācību piedāvājumā. Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – 2018. gada oktobris/novembris.

 

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 2. kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2018. gada 18. janvārim.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programma, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām nozaru mācību vajadzībām, iesniedzot pieteikuma veidlapas.

*izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas

Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs atlases komisija, kuras sastāvā ir VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestādes pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas Projekta mācību piedāvājumā. Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – 2018. gada jūnijs.

Document
Nolikums 2018 (366.25 KB)

Tehniskā piedāvājuma veidlapas:


Document
Document

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās Pieaugušo izglītības projekta īstenošanai 1. kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2017. gada 16. augustam.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programma, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām nozaru mācību vajadzībām, iesniedzot pieteikuma veidlapas.

*izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs atlases komisija, kuras sastāvā ir VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestādes pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas Projekta mācību piedāvājumā. Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – 2017. gada novembris.

Document

 

 

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 4. kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2019. gada 12. aprīlim.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programma, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām nozaru mācību vajadzībām, iesniedzot pieteikuma veidlapas. Visus dokumentus, kuri attiecas uz iestāžu pieteikšanos pieagušo izglītības projekta īstenošanas 4. kārtā atradīsiet tabulā.

*izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas

Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs atlases komisija, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības eksperti. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestādes pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas Projekta mācību piedāvājumā. Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – sākot ar 2019. gada jūliju.

Document

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 3. kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2018. gada 18. jūnijam.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programma, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām nozaru mācību vajadzībām, iesniedzot pieteikuma veidlapas.

*izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas

Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs atlases komisija, kuras sastāvā ir VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestādes pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas Projekta mācību piedāvājumā. Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – 2018. gada oktobris/novembris.

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 2. kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2018. gada 18. janvārim.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programma, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām nozaru mācību vajadzībām, iesniedzot pieteikuma veidlapas.

*izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas

Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs atlases komisija, kuras sastāvā ir VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestādes pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas Projekta mācību piedāvājumā. Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – 2018. gada jūnijs.

Document
Nolikums 2018 (366.25 KB)

Tehniskā piedāvājuma veidlapas: 


Document
Document

Izglītības iestāžu pieteikšanās Pieaugušo izglītības projekta īstenošanai 1. kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2017. gada 16. augustam.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programma, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām nozaru mācību vajadzībām, iesniedzot pieteikuma veidlapas.

*izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs atlases komisija, kuras sastāvā ir VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestādes pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas Projekta mācību piedāvājumā. Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – 2017. gada novembris.