Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti

Valsts izglītības attīstības aģentūra 

Vaļņu iela 1, Rīga, LV - 1050, Latvija

VIAA telekomunikācijas sakarus nodrošina SIA Latvijas Mobilais Telefons. Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa uz VIAA, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem. 

Elīna Purmale-Baumane
Departamenta direktore
Ingūna Upeniece-Vilīte
Projekta vadītāja projekta vadības jautājumos
Elīna Ozoliņa
Projekta vadītāja projekta satura jautājumos

 

Kristīne Balandiņa
Nodaļas vadītāja
Inese Paulāne
Nodaļas vadītājas vietniece
Agnese Rone
Projekta vadītāja
Natālija Hertmane
Nodaļas vadītāja
Inese Gaismiņa
Vecākā eksperte

 

Zanda Rutkovska
Nodaļas vadītāja
Elīna Markaine
Projekta vadītāja
Sintija Mulere
Vecākā eksperte
Ilona Oksaniča
Nodaļas vadītāja
Dina Krišāne
Projekta vadītāja
Jānis Eglītis
Informācijas tehnoloģiju projekta vadītājs
Dita Gabaliņa
Informācijas tehnoloģiju projekta vadītāja

 

Alise Devjatajeva
Vecākā eksperte

 

34 pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības koordinatori, pie kuriem var vērsties, lai:

  • saņemtu informatīvu konsultāciju par piedāvātajām mācībām, pieejamo atbalstu un tā saņemšanas kārtību u.c. jautājumiem, 
  • pieteiktos mācībām klātienē, ja nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē šajā mājaslapā. Pieteikšanās mācībām ar koordinatora starpniecību notiek, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  
Sandra Cīrule
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenā speciāliste pieaugušo izglītībā
Dace Kalēja
Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļas izglītības darba speciāliste
Spodra Austruma
Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļas vadītāja

 

Ilva Šembele
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes projektu koordinatore
Agris Starts
Izglītības pārvaldes izglītības speciālists
Rudīte Babra
Pieaugušo izglītības centra vadītāja
Inga Elksne
Izpilddirektora vietniece izglītības jomā, Izglītības daļas vadītāja

 

Iveta Kļevcova
Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļas projektu vadītāja izglītības jomā
Inga Flugrāte
Izglītības nodaļas speciāliste
Agnese Lejniece
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja
Irēna Birgersone
Izglītības darba speciālists tehnoloģiju un mūžizglītības jautājumos
Anita Āboliņa
Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste
Renāte Zīverte
Pieaugušo tālākizglītības centrs, pieaugušo izglītības koordinatore

 

Iveta Megne
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācijas vecākais komercdarbības speciālists
Biruta Kindzule
Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītības darba speciāliste
Ilze Onzule
Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos
Aina Dzalbe
Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu speciāliste
Regīna Pauliņa
Krāslavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe

 

Jeļena Hnikina
Projektu un attīstības speciāliste
Sarmīte Leščinska
Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķe
Elita Opincāne
Pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības speciāliste
Gunta Kupča
Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja
Baiba Logina
Jaunpiebalgas apvienības pāvaldes bibliotēkas vadītāja
Dace Bērziņa
Līgatnes apvienības pārvaldes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

 

Lauris Šķenders
Gulbenes novada izglītības pārvaldes projektu vadītājs
Vaira Ābele
Limbažu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste
Jolanta Pabērza
Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste
Inga Škapare
Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste profesionālās un mūžizglītības jautājumos
Liona Barone
Nekustamā īpašuma speciālists/lauku attīstības konsultants
Missing content item.
Gunta Grigore
Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

 

Ivonna Broka
Aizkraukles novada Interešu izglītības centra izglītības darba speciāliste
Elita Priedniece
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
Aija Cintiņa
Uzņēmējdarbības konsultante
Jeļena Žoide
Jelgavas novada izglītības pārvaldes Mūžizglītības nodaļas vadītāja
Līga Miķelsone
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Inga Grīnberga
Izglītības darba speciāliste

 

  • konsultē darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta gadījumos, ja ir šaubas par to, kāda veida mācības vai pārkvalifikācija būtu profesionāli piemērotāka
  • informē mērķa grupu un piesaista dalībai projektā

NVA karjeras konsultācijas