Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti

VIAA telekomunikācijas sakarus nodrošina LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS SIA. Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa uz VIAA, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem.  

Pieaugušo izglītības departaments | Projekta vadības nodaļa 

Kristīne Balandiņa
Nodaļas vadītāja
Kristīne Logina
Nodaļas vadītājas vietniece
Agnese Rone
Projekta vadītāja
Elita Liepiņa
Projekta vadītāja
Daiga Eglīte
Projekta vadītāja
Inese Paulāne
Projekta vadītāja
Jolanta Utināne
Projekta vadītāja
Jolanta Vanadziņa
Projekta vadītāja
Marina Strode
Projekta vadītāja

Pieaugušo izlītības departaments | Informācijas sistēmas vadības nodaļa

Ilona Oksaniča
Nodaļas vadītāja
Alise Čača
Projekta vadītāja
Jānis Eglītis
Informācijas tehnoloģiju projekta vadītājs

Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļa

Alise Serģe
Vecākā informācijas speciāliste

Vairāk nekā 80 pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības koordinatori, pie kura var vērsties, lai:

  • saņemtu informatīvu konsultāciju par piedāvātajām mācībām, pieejamo atbalstu un tā saņemšanas kārtību u.c. jautājumiem, 
  • pieteiktos mācībām klātienē, ja nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē šajā mājaslapā; pieteikšanās mācībām ar koordinatora starpniecību notiek, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 
Renārs Manuilovs
Projektu vadītājs
Margita Līce
Projektu vadītāja
Dace Kalēja
Jūrmalas domes izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste
Renāte Zīverte
Pieaugušo izglītības koordinatore
Jeļena Šnikvalde
Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Larisa Jukna
Ķeguma novada pašvaldības Ķeguma novada dienas centra vadītāja
Linda Zaķe
Izglītības daļas speciāliste
Vaira Ābele
Limbažu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore
Līvija Mukāne
Mālpils novada domes projektu vadītāja, pieaugušo izglītības koordinatore
Sarmīte Antiņa
Izglītības dienesta vadītāja
Ieva Švēde
Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm izglītības, kultūras un sporta jomā
Rudīte Babra
Pieaugušo izglītības centra vadītāja
Sandra Cīrule
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenās speciāliste
Elīna Lilenblate
Salacgrīvas novada domes Uzņēmējdarbības konsultante
Inga Elksne
Izglītības daļas vadītāja
Aivija Kokare
Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore
Liona Barone
Sējas novada domes lauku attīstības konsultante/mūžizglītības koordinatore
Angelika Dembovska
Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste
Biruta Konrāde
Aizputes novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja
Undīne Priedoliņa
Alsungas novada domes izglītības darba speciāliste
Diāna Kristiņa
Dundagas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Agita Stase
Lieģu bibliotēkas vadītāja
Anna Freiberga
Grobiņas novada domes projektu vadītāja
Una Lepse
Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste
Agnese Lejniece
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe
Gunita Šime
Pieaugušo izglītības metodiķe
Ainars Cīrulis
Domes priekšsēdētājas vietnieks
Vizma Ģēģere
Projektu koordinatore
Kristīne Voldemāre
Rojas TIC vadītāja
Natālija Grauduže
Rucavas novada tūrisma organizators
Mairita Blūma
Projektu vadītāja
Baiba Eversone
Jaunatnes lietu speciāliste
Uldis Katlaps
Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs
Inta Reinholde
Ventspils Tehnikuma Pieaugušo izglītības projekta koordinatore
Gunta Blumberga
Ventspils digitālā centra Pieaugušo izglītības centra vadītāja
Egita Udodova
Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra vadītāja
Īrisa Roze-Posuma
Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta konsultante
Rita Vuškāne
Aizkraukles interešu izglītības centra lietvede
Inuta Smirnova
Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra Bēnes nodaļas vadītāja
Aneta Maisaka
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra projektu asistente
Evija Vectirāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Miķelsone
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Jānis Erno
Izglītības pārvaldes galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos
Inga Grīnberga
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra izglītības darba speciāliste
Līva Stašule
Projektu speciāliste
Vita Salmiņa
Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja
Ilona Lazda
Pļaviņu novada domes Izglītības darba speciāliste
Santa Švāģere
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste
Andris Zālītis
Domes priekšsēdētājs
Liene Maisaka
Projektu administratore
Gunta Kupča
Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja
Dana Sāre
Projektu vadītāja
Inese Dedumeta
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma Neklātienes un tālākizglītības nodaļas lietvede
Kaiva Bukovska
Ērgļu bibliotēkas vadītāja
Lauris Šķenders
Gulbenes novada izglītības pārvaldes projektu vadītājs
Baiba Logina
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja
Dace Mežsarga
Izglītības darba speciālists
Dace Bērziņa
Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste
Vivita Vecozola
Izglītības nodaļas speciāliste
Inguna Zukure
projektu vadītāja
Vineta Lapsele
Projektu vadītāja
Inita Dzenīte
Raunas novada domes uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante
Gita Zariņa
Rūjienas novada Tautskolas vadītāja
Jūlija Egle
Klientu apkalpošanas centra vadītāja
Baiba Vorobjeva
Pieaugušo izglītības koordinatore
Valentīna Ondzule
Projektu speciāliste
Biruta Kindzule
Balvu profesionālās un vispārīgās vidusskolas izglītības darba speciāliste
Regīna Pauliņa
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja
Ilze Onzule
Izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos
Jāzeps Krukovskis
Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Komercdarbības konsultants
Vita Tolmante
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe
Solvita Dzērkale
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Aina Dzalbe
Attīstības nodaļas projektu speciāliste
Aiga Balule
Līvānu novada domes Projektu un attīstības speciāliste, Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas p.i.
Inese Romanova
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece
Genovefa Miglāne
Baiba Uzulnīka
Projektu koordinatore
Sanita Kabakova
Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja
Lonija Melnace
Rugāju novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Normunds Pāvils
Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra speciālists
Ilga Morozova
Viļānu novada pašvaldības izglītības lietu speciāliste
  • konsultē darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta gadījumos, ja ir šaubas par to, kāda veida mācības vai pārkvalifikācija būtu profesionāli piemērotāka
  • informē mērķa grupu un piesaista dalībai projektā

NVA karjeras konsultācijas