Pārlekt uz galveno saturu

Ceļa izdevumu kompensācija uz prakses vietu

Ja esi strādājošais vecumā no 25 gadiem un esi apguvis kādu no šajā ES fondu projektā piedāvātajām profesionālās tālākizglītības programmām, vari saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ. 

  • Atbalstam var pieteikties, ja ir iegūta profesionālā kvalifikācija profesionālās tālākizglītības programmas apguves ietvaros ES fondu projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 
  • Atbalstam var pieteikties viena mēneša laikā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas 
  • Atbalsts ceļa izdevumu segšanai kvalifikācijas prakses laikā braucieniem no deklarētās dzīves vietas vai darbavietas uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ (piem. darba vieta -  kvalifikācijas prakses vieta - darba vieta, deklarētā dzīves vieta - kvalifikācijas prakses vieta - darba vieta, darba vieta  - kvalifikācijas prakses vieta  - deklarētā dzīves vieta u.c.) nepārsniedz 30 eiro mēnesī vienai personai

Lai saņemtu atbalstu, jāvēršas Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) ar iesniegumu

Iesniegumu var iesniegt kādā no šiem veidiem: 

  • iesniedzot dokumentus klātienē - Vaļņu ielā 1 (5. stāvā), Rīgā;   
  • sūtot dokumentus pa pastu uz adresi - Projekta vadības nodaļai, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīgā, LV 1050;   
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz e-pastu: pipn@viaa.gov.lv

Iesniegumam jāpievieno:

  • profesionālās kvalifikācijas apliecības kopija vai fotokopija.
  • ja ceļa izdevumi radušies braucieniem no darba vietas uz kvalifikācijas prakses vietu, iesniegumam jāpievieno izziņas kopija vai fotokopija no personas darbavietas, kurā norādīta faktiskā darba vietas adrese. 
  • ja izmantots sabiedriskais transports, iesniegumam jāpievieno “
  • ”, kuram pievienotas sabiedriskā transporta biļetes (čeks par mēnešbiļetes iegādi, čeks par e-biļetes iegādi, vienreizējā sabiedriskā transporta biļetes). 

 

VIAA viena mēneša laikā izskatīs iesniegumu un informēs pieteicēju par atbalsta piešķiršanu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VIAA Pieaugušo izglītības departamenta Projekta finanšu nodaļas darbiniekiem

Mārcis Gāga
Vecākais eksperts
Sandra Rebaine
Vecākā eksperte
Natālija Hertmane
Nodaļas vadītāja