Pārlekt uz galveno saturu

Par iegūtās kompetences novērtēšanu

Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas, jau kopš 2011. gada ikviens var pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai un iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām izglītības iestādēm vai eksaminācijas centriem.

Kopš 2017. gada strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem Valsts izglītības attīstības aģentūrā var pieteikties kvalifikācijas iegūšanas izdevumu kompensācijai 90-100% apmērā, ko nodrošina ESF projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide".

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs tiek izstrādāts, balstoties uz attiecīgā profesijas standartā noteikto profesionālo kompetenču pārbaudi. Profesionālās kvalifikācijas eksāmens sastāv no divām daļām:

  • teorētiskā daļa,
  • praktiskā daļa.

Eksāmena teorētiskās daļas saturu izstrādā, balstoties uz profesijas standartā noteiktajām profesionālajām kompetencēm, kuras tiek izmantotas atbilstošas profesionālās pamatizglītības (pirmais kvalifikācijas līmenis), arodizglītības (otrais kvalifikācijas līmenis) vai profesionālās vidējās izglītības (trešais kvalifikācijas līmenis) programmas apguves laikā. Attiecībā uz pretendentiem, kuri vēlas novērtēt savu profesionālo kompetenci, nav noteiktas prasības par iepriekš iegūto izglītību. 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni jākārto valsts valodā (Izglītības likuma 9. panta 4. punkts).