Pārlekt uz galveno saturu

Izglītības programmu veidi

7. kārtā varēja izvēlēties kādu no 4 izglītības programmu veidiem: 

Sniedz iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju jeb profesiju.

  • mācību ilgums ir 480 - 1280 stundas,
  • mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas nostiprina kvalifikācijas prakse,
  • pabeidzot izsniedz valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

  • mācību ilgums ir 160 - 320 stundas jeb vairāku nedēļu vai mēnešu garumā,
  • pabeidzot izsniedz valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

Ir daļa no profesionālās tālākizglītības programmas vai kvalifikācijas (profesijas) apguves procesa. Šīs izglītības programmas priekšrocība - vairāku moduļu apguve dod iespēju sakomplektēt profesionālās izglītības programmas satura apjomu un iegūt profesiju.

  • modulī var būt iekļautas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, kas sastāv no dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma,
  • programmas mācību ilgums ir 42 - 404 stundas,
  • noslēgumā izsniedz apliecību, kurā norādīti visi apgūtie moduļi. 

Ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa.

  • mācību ilgums ir 40 - 240 stundas,
  • noslēgumā izsniedz apliecību, kurā norādīts studiju kursa vai studiju moduļa apjoms kredītpunktos (viens kredītpunkts atbilst 40 stundām studenta darba).