Pārlekt uz galveno saturu

Izglītības programmu veidi

8. kārtā varēja izvēlēties kādu no 3 izglītības programmu veidiem: 

Sniedz iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju jeb profesiju.

  • mācību ilgums ir 640 - 976 stundas,
  • mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas nostiprina kvalifikācijas prakse,
  • pabeidzot izsniedz valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

  • mācību ilgums ir 160 stundas jeb vairāku nedēļu vai mēnešu garumā,
  • pabeidzot izsniedz valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

Ir augstskolas studiju programmas daļa.

  • mācību ilgums ir 80 stundas,
  • noslēgumā izsniedz apliecību, kurā norādīts studiju kursa vai studiju moduļa apjoms kredītpunktos (viens kredītpunkts atbilst 40 stundām studenta darba).