Pārlekt uz galveno saturu

Izglītības programmu veidi

Projekta mācību piedāvājumos kopumā ir 5 veidu izglītības programmas. Katrā pieteikšanās kārtā izglītības programmu veidu piedāvājums var būt atšķirīgs. 

Sniedz iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju jeb profesiju.

 • mācību ilgums ir 480 - 1280 stundas,
 • mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas nostiprina kvalifikācijas prakse,
 • pabeidzot izsniedz valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

 • mācību ilgums ir 160 - 320 stundas jeb vairāku nedēļu vai mēnešu garumā,
 • pabeidzot izsniedz valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.
 • mācību ilgums ir ne vairāk kā 159 stundas
 • pabeidzot izsniedz sertifikātu

Ir daļa no profesionālās tālākizglītības programmas vai kvalifikācijas (profesijas) apguves procesa. Šīs izglītības programmas priekšrocība - vairāku moduļu apguve dod iespēju sakomplektēt profesionālās izglītības programmas satura apjomu un iegūt profesiju.

 • modulī var būt iekļautas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, kas sastāv no dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma,
 • programmas mācību ilgums ir 42 - 404 stundas,
 • noslēgumā izsniedz apliecību, kurā norādīti visi apgūtie moduļi. 

Ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa.

 • mācību ilgums ir 40 - 240 stundas,
 • noslēgumā izsniedz apliecību, kurā norādīts studiju kursa vai studiju moduļa apjoms kredītpunktos (viens kredītpunkts atbilst 40 stundām studenta darba).