Pārlekt uz galveno saturu
Image
Uzraksts_Piesakies kompensācijai par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu vēl līdz 30. novembrim

Vēl līdz 30. novembrim nodarbinātie var pieteikties kompensācijai par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu

2. Oktobris, 2023

Nodarbinātie no 25 gadu vecuma vēl līdz 30. novembrim var iesniegt dokumentus kompensācijas saņemšanai 90 – 100% apmērā par profesionālās kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu un kvalifikācijas iegūšanu, apliecinot darba gaitā vai personiskajā dzīvē iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes kādā profesijā. Šo iespēju ar Eiropas Savienības (ES) fondu un valsts budžeta finansējumu sniedz Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveides projektā.

Kopš 2017. gada iespēju nokārtot eksāmenu, iegūt kvalifikāciju un saņemt izmaksu kompensāciju VIAA īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izmantojuši jau vairāk nekā 1600 nodarbināto. Visvairāk  pieteikumu saņemts tādās nozarēs kā veselība un sociālā aprūpe, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, kā arī reglamentētajās profesijās.

Iespēju nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un saņemt kompensāciju  vairāk izmantojušas sievietes – gandrīz 60%. Vecuma ziņā aktīvāki ir bijuši nodarbinātie vecumā no 25 līdz 44 gadiem - tādu ir bijis 52%, kam sekoja nodarbinātie, kuri vecāki par 50 gadiem – 31%, un nodarbinātie no 45 līdz 49 gadiem - 17%. Pēc deklarētās dzīvesvietas dokumentus kompensācijas saņemšanai aktīvāk sniedza Rīgas, Daugavpils pilsētas, kā arī Madonas novada un Augšdaugavas novada pašvaldību iedzīvotāji, iesniedzot vairāk nekā simts iesniegumu no katras pašvaldības.

Iespēja nokārtot eksāmenu un iegūt valsts atzītu dokumentu ir noderīga tiem nodarbinātajiem, kas vēlas paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū vai uzlabot karjeras iespējas jau esošajā darba vietā, kā arī tiem, kas izglītību ir ieguvuši vienā nozarē, tomēr faktiski strādā citā.

Ja uzkrātā pieredze un zināšanas atbilst nepieciešamajam līmenim, nodarbinātie var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no akreditētajām profesionālās izglītības iestādēm vai akreditētajiem nozaru eksaminācijas centriem visā Latvijā.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, un maksa par eksāmena kārtošanu dažādās profesijās ir noteikta attiecīgo MK noteikumu cenrādī. Kopš 2017. gada nodarbinātie no 25 gadu vecuma projekta ietvaros var saņemt izmaksu kompensāciju 90% apmērā. Savukārt nodarbinātie, kuriem ir vismaz 25 gadi un kas nāk no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, var saņemt izmaksu kompensāciju 100% apmērā.

Tie strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem, kas ir sekmīgi nokārtojuši eksāmenu, var pieteikties eksāmena izdevumu kompensācijai. Lai kompensētu radušās izmaksas, nodarbinātajam VIAA ir jāiesniedz iesniegums par eksāmena kārtošanas izmaksu kompensēšanu, pievienojot klāt nepieciešamos dokumentus. Iesniegumu var iesniegt:

  • klātienē Vaļņu ielā 1 (5.stāvs), Rīgā;
  • sūtot pa pastu uz adresi - Projekta vadības nodaļai, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīgā, LV-1050;   
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz e-pastu: pipn@viaa.gov.lv

Informāciju par iegūtās kompetences novērtēšanu un pieejamo atbalstu var atrast mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv sadaļā “Iegūtās kompetences novērtēšana”. Ņemot vērā to, ka projekts šogad noslēdzas, iesniegumi, kas iesniegti pēc 30. novembra, netiks izskatīti un virzīti kompensācijas piešķiršanai.

Par projektu

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno VIAA sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.