Pārlekt uz galveno saturu
Image
Mācību pieaugušajiem ārpus formālās izglītības iegūtās kompetences novērtēšnas aktivitātes statistika

Vairāk nekā 1300 nodarbināto saņēmuši kompensāciju par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu

14. Decembris, 2022

Vairāk nekā 1300 nodarbināto vecumā no 25 gadiem  saņēmuši kompensāciju 90 – 100% apmērā par eksāmena kārtošanu un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā projektā Mācības pieaugušajiem. Visvairāk šī iespēja izmantota tādās nozarēs kā veselība un sociālā aprūpe, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, kā arī reglamentētajās profesijās. Saņemt kvalifikācijas eksāmena izmaksu kompensāciju var vēl līdz 2023. gada beigām.

Iespēju apliecināt darba gaitā vai personiskajā dzīvē iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes kādā profesijā, saņemot valsts atzītu dokumentu un izmaksu kompensāciju, izmanto gan tie nodarbinātie, kas jau strādā savā profesijā, gan arī tie, kas plāno mainīt darba nozari.  

Rafaēls Gabrāns bija uzsācis mācības Rēzeknes tehnikumā, lai apgūtu apdares darbu strādnieka profesiju. Pirms mācību pabeigšanas viņam nācās doties ārpus valsts uz ilgāku laiku. Tomēr, atgriezies Latvijā, Rafaēls vēlējās pabeigt iesākto mācību ceļu. Rēzeknes tehnikumā viņam piedāvāja iespēju nokārtot kvalifikācijas eksāmenu, iegūt valsts atzītu dokumentu un informēja par iespēju iesniegt dokumentus, lai saņemtu izdevumu kompensāciju. Tagad Rafaēls plāno uzsākt savu uzņēmējdarbību būvniecības jomā.

“Man bija iekšējā motivācija gan iegūt sev pašam noderīgas zināšanas, gan arī saņemt valsts atzītu dokumentu, kārtojot kvalifikācijas eksāmenu, jo kas gan mūsdienās ir cilvēks bez izglītības dokumenta,” stāsta Rafaēls.

Savukārt pavārei Olgai Cepurītei nepieciešamība celt savu profesionālo kvalifikāciju bija no darba devēja izvirzīta prasība. Iespēju nokārtot kvalifikācijas eksāmenu Olgai piedāvāja Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola. COVID ierobežojumu dēļ gatavošanās eksāmena kārtošanai aizņēma gandrīz pusgadu, tomēr šis laiks bija vērtīgs, lai tam sagatavotos kvalitatīvi. Pēc pavāra kvalifikācijas saņemšanas Olga turpina darbu ar gandarījumu, ka ir ne tikai ieguvusi valsts atzītu dokumentu, bet arī apguvusi vērtīgas zināšanas. Iespēja saņemt izmaksu kompensāciju bija nozīmīgs atbalsts šajā procesā.

“Dokuments, kas apliecina darbinieka prasmes, ir nepieciešams jebkurā jomā, tomēr motivācija to iegūt ir katram sava. Kādam tā ir iespēja palielināt savu atalgojumu esošajā darbavietā, kādam - no darba devēja izvirzīta prasība. Eksāmena izmaksu segšana ļauj saņemt izglītības dokumentu plašākam cilvēku lokam, un to vajag izmantot!” aicina Olga.

Lai kompensētu ar eksāmena kārtošanu saistītās izmaksas, nodarbinātajam VIAA ir jāiesniedz iesniegums, pievienojot klāt pamatojošos dokumentus. Informāciju par iegūtās kompetences novērtēšanu un pieejamo atbalstu var atrast mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, sadaļā “Iegūtās kompetences novērtēšana”.

 

Par projektu

Iespēja saņemt izmaksu kompensāciju par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu ir viena no VIAA īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācības pieaugušajiem aktivitātēm. Projekts tiek īstenots kopš 2017. gada un to finansē Eiropas Savienības fondi un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro.