Pārlekt uz galveno saturu
Image
Izglītības iestādes aicinātas pieteikt mācības pieaugušajiem 7. kārtā

Izglītības iestādes aicinātas pieteikt mācības pieaugušajiem septītajā kārtā

4. Oktobris, 2021

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi izglītības programmu pieteikšanu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” septītajai kārtai, kurā iedzīvotāju pieteikšanos mācībām plānots izsludināt 2022. gada janvārī. Izglītības iestādes var pieteikt izglītības programmas līdz 2021. gada 30. novembrim.

Septītās kārtas mācību piedāvājums būs balstīts uz darba tirgū aktuālas profesijas apguvi vai profesionālo pilnveidi ar mērķi uzlabot nodarbināto profesionālās prasmes atbilstoši darba tirgus aktualitātēm jomās ar stundas tarifa likmi virs 7 EUR (Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 3.-4. līmenis), iesaistīt mācībās nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni, piedāvājot apgūt labāk apmaksātas un pieprasītas profesijas un uzlabot nodarbināto dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, kā arī uzņēmējdarbības kompetences.

Izglītības iestādēm, kuras piedalās 7. mācību kārtas izglītības iestāžu atlasē, jāatbilst izglītības iestāžu atlases nolikuma prasībām un līdz 30. novembrim jāiesniedz vismaz viena izglītības programma, kas atbilst Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē (PIPP) apstiprinātajam mācību vajadzību sarakstam un kompetenču uzskaitījumam:

Piedāvājumu iesniegšana būs iespējama tikai e-vidē. Detalizēta informācija par piedāvājuma dokumentu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtību e-vidē tiks publicēta mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Plašāka informācija par atlases nosacījumiem un mācību vajadzībām 7. mācību kārtā, kā arī cita noderīga informācija pieejama šeit. Plānots, ka strādājošo pieteikšanās mācībām 7. kārtā sāksies nākamā gada janvāra beigās, bet mācību uzsākšana – martā, aprīlī vai maijā.

2021. gada 27. oktobrī, plkst. 11.00, tiešsaistē notiks seminārs par piedāvājuma dokumentu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtību. Reģistrēties semināram var, aizpildot pieteikuma formu https://forms.gle/YYpCa9RXPieVu5na8 līdz 2021. gada 26. oktobra plkst. 12.00. Semināra tiešsaistes saite tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem semināra dalībniekiem.

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā, mācības kopumā uzsākuši vairāk nekā 45 000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 37 000 izglītošanos jau pabeiguši. ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gada beigām plānots mācībās iesaistīt vairāk nekā 55 tūkstošus nodarbināto.