Pārlekt uz galveno saturu
Image
Mācību pieaugušajiem 8.kārtas pieteikšanās

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā

2. Augusts, 2022

Šodien, 2. augustā, sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).  Strādājošie vecumā no 25 gadiem 8. pieteikšanās kārtā var izvēlēties kādu no vairāk nekā 40 izglītības programmām. Mācībām īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabotu savas digitālās prasmes. Pieteikties mācībām līdz 31. augustam var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Dati par iepriekšējām pieteikšanās kārtām liecina, ka interese apgūt jaunas zināšanas un paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū palielinās arī to nodarbināto vidū, kuriem šobrīd ir darba tirgus prasībām nepietiekams izglītības līmenis. Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā mācībās iesaistījušies vairāk nekā 14 000 nodarbināto ar zemu izglītības līmeni, visvairāk – ap 4000 pieteikumu - iepriekšējā pieteikšanās kārtā šī gada sākumā. Pieaugošā iesaiste apliecina, ka nodarbināto, kuriem ir zems vai darba tirgum nepietiekams izglītības līmenis, vēlme mācīties arvien pieaug.

“Šis un turpmākie gadi Latvijas ekonomikā būs izaicinājumu pilni, tāpēc ir ļoti svarīgi panākt, lai mazāk aizsargātās sabiedrības grupas darba tirgū jūtas droši un neizkrīt no ekonomiskās aprites. Daļai tas varētu nozīmēt atrast jaunu profesiju līdzās esošajai vai, iespējams, papildināt prasmes tagadējā arodā, lai ilgtermiņā stiprinātu savu konkurētspēju. Tieši tāpēc vēlamies mudināt un iedrošināt mazāk aizsargātos darba tirgus dalībniekus izmantot šīs mācību iespējas ar Eiropas un valsts līdzfinansējumu,” uzsver Valsts izglītības attīstības aģentūras Pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmale – Baumane.

Piedāvājumā 43 izglītības programmas

Turpinot atbalstīt tos nodarbinātos, kas gatavi paaugstināt savas konkurētspējas darba tirgū, šajā kārtā ir iespējams izvēlēties kādu no piedāvātajām 43 izglītības programmām, iegūstot jaunu profesiju, uzlabojot savas prasmes, tajā skaitā digitālās pamata prasmes.

Piedāvātajās 38 profesionālās tālākizglītības programmās varēs apgūt tādas profesijas kā aprūpētājs, betonētājs, elektronikas montētājs, gaļas produktu izgatavotājs, ķīmijas laborants, māsas palīgs, programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators, sausās būves montētājs, būvizstrādājumu galdnieks, ceļu būvtehniķis, ģeotehnikas izpētes tehniķis, agrārā sektora komercdarbinieks, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, ķīmisko procesu tehniķis, lopkopības tehniķis, meliorācijas sistēmu būvtehniķis, meža mašīnu operators, mērniecības tehniķis, programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs un vides iekārtu tehniķis. Savukārt 4 profesionālās pilnveides izglītības programmās un 1 studiju kursā varēs apgūt digitālās pamata prasmes.

Kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties izglītības programmām varēs strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Atšķirībā no iepriekšējām kārtām, 8.pieteikšanās kārtā katrs mācību dalībnieks var pieteikties tikai vienai izglītības programmai. Jāuzsver, ka iespēja apgūt profesionālās tālākizglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju, projektā tiks piedāvāta pēdējo reizi.

Mācību līdzmaksājums 5 - 10%

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu arī šajā kārtā sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Šajā pieteikšanās kārtā mācības galvenokārt tiks īstenotas klātienē. Mācību dalībniekiem būs iespēja saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ, savukārt nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz mācību norises vai prakses vietu.

Pieteikšanās 8. kārtā ilgs līdz 31. augustam. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada septembra. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī viss izglītības programmu saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu:

ESF fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.