Pārlekt uz galveno saturu

Kā pieteikt izmaksu kompensāciju

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensāciju var pieteikt:

 • sākot no 2017. gada 5.oktobra;
 • strādājoši vai pašnodarbināti iedzīvotāji (darba ņēmējs, pašnodarbinātā persona) vecumā no 25 gadiem;

Pretendentam jāatbilst šiem nosacījumiem, iesniedzot iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, to nosaka MK noteikumi.

Kompensācijas apjoms:

 • 90 % apmērā strādājošiem vai pašnodarbinātiem iedzīvotājiem vecumā no 25 gadiem;
 • 100 % apmērā personām no maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības vecumā no 25 gadiem.

Izmaksu lielums atkarīgs no eksāmenu kārtojošo cilvēku skaita, kā arī īpaši pieaicināto eksaminētāju nepieciešamības.

Kompensācijas nodrošina ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” līdzekļi.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensāciju var pieteikt Valsts izglītības attīstības aģentūrā, iesniedzot:

 • iesniegums par izmaksu kompensēšanu
 • profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā iesniegtā iesnieguma par profesionālās kompetences novērtēšanu un tam pievienotā maksājuma dokumenta kopijas;
 • iegūtās profesionālās kvalifikācijas apliecinošā dokumenta kopiju;
 • izziņas par maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu kopija (ja attiecināms);
 • aizpildītu un parakstītu dalībnieka anketu dalībnieka anketa

Iesniegumu var iesniegt kādā no šiem veidiem: 

 • iesniedzot dokumentus klātienē - Vaļņu ielā 1 (5. stāvā), Rīgā;   
 • sūtot dokumentus pa pastu uz adresi - Projekta vadības nodaļai, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīgā, LV 1050;   
 • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz e-pastu: pipn@viaa.gov.lv

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VIAA Pieaugušo izglītības departamenta Projekta finanšu nodaļas darbiniekiem

Diāna Kovaļevska
Vecākā eksperte
Mārcis Gāga
Vecākais eksperts
Iveta Stafecka
Vecākā eksperte
Natālija Hertmane
Nodaļas vadītāja