Pārlekt uz galveno saturu

Izglītības programmu veidi

9. kārtā var izvēlēties kādu no 3 izglītības programmu veidiem: 

Sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

  • mācību ilgums ir 160 stundas jeb vairāku nedēļu vai mēnešu garumā,
  • pabeidzot izsniedz valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

Ir augstskolas studiju programmas daļa.

  • mācību ilgums no 40 līdz 160 stundām,
  • noslēgumā izsniedz apliecību, kurā norādīts studiju kursa apjoms kredītpunktos (viens kredītpunkts atbilst 40 stundām studenta darba).

Ir augstskolas studiju programmas daļa.

  • mācību ilgums no 160 līdz 240 stundām,
  • noslēgumā izsniedz apliecību, kurā norādīts studiju moduļa apjoms kredītpunktos (viens kredītpunkts atbilst 40 stundām studenta darba).