• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
24
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
10.80
Mācību cena (EUR):
108
Prasības iepriekšējai izglītībai:

MS Office un MS Excel pamatzināšanas

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Kurss palīdzēs uzlabot prasmes darbā ar datu aprēķiniem, izmantojot formulas un funkcijas, datu atlasīšanai un filtrēšanai, darbagrāmatu pielāgošanai MS Excel vidē.Pēc kursa pabeigšanas dalībnieki spēs apstrādāt liela apjoma informāciju, veikt sarežģītus aprēķinus, veidot strukturētus vairāku tabulu aprēķinus.
Programmas saturs:
Tabulu veidošana un datu formatēšana.
Liela apjoma tabulas.
Datu filtrēšana, šķirošana, summēšana tabulās; Datu sadalīšana un apvienošana;
Formulas; Formulu auditēšana, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un kļūdu labošanai;
Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus;
MS Excel darblapas satura izdrukāšana;
Grafisko objektu ievietošana un izmainīšana darblapā; Diagrammas;
Vairāku lapu konsolidācija;
Atskaišu ģenerēšana. Kopsavilkumu tabulas (Pivot table);
Optimālo risinājumu meklēšana. (Solver);
Datu imports un eksports.

Izglītības dokuments:
Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Licences numurs:
Licences Nr.

Izglītības iestāde

SIA 'Biznesa augstskola Turība' Profresionālās izaugsmes centrs - Rīga, Graudu iela 68

Mācību pasākums

Adrese: 

Rīga, Graudu iela 68
Pedagogs:

Māris Rungainis ar inženierzinātņu bakalaura grādu datorvadībā un datorzinībās

Programmas īstenošanas periods:
1,5 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
12
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
32