Pirmajā pieteikšanās kārtā saņemti vairāk nekā 6000 pieteikumu

Pirmajā pieteikšanās kārtā pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" saņemti 6067 pieteikumi mācībām četrās prioritārajās nozarēs visā Latvijā. Tā kā aptuveni desmitā daļa interesentu, kas vēlējušies mācīties ar ES fondu atbalstu, pieteikumus mācībām iesnieguši vairākās izglītības programmās un mācību iestādēs, pirmajā kārtā kopā pieteikušies 5565 iedzīvotāji.

 

Daži interesenti pieteikušies uz 6 un 10 programmām

281 iedzīvotājs pieteicies uz divām izglītības programmām, 55 uz trim programmām, 16 uz četrām programmām, deviņi uz piecām programmām, pa vienai personai uz sešām, septiņām, astoņām un pat 10 programmām. Tā kā šajā projektā mācīties var tikai vienu reizi, iedzīvotājiem, kas pieteikušies uz vairākām izglītības programmām, pirms mācību uzsākšanas būs jāizvēlas, kuru no interesējošām mācību programmām apgūt.

Jāgaida mācību apstiprinājums

Pirms izglītošanās uzsākšanas Valsts izglītības attīstības aģentūra valsts reģistros pārbauda interesentu atbilstību uzņemšanas noteikumiem - vecumu un nodarbinātības statusu, kā arī atbilstību prioritārās mērķauditorijas nosacījumiem, ko ņems vērā, ja uz kādu no izglītības programmām pieprasījums pārsniegs piedāvājumu. Visi šie nosacījumi iedzīvotājiem bija jānorāda savā mācību pieteikumā.

Ikviens no iedzīvotājiem, kas iesniedzis kaut vienu mācību pieteikumu, līdz gada beigām no izraudzītās izglītības iestādes vēl saņems mācību pieteikuma apstiprinājumu, lai 2018. gada sākumā dotos slēgt mācību līgumu un veiktu līdzmaksājumu.

Iedzīvotājiem jāņem arī vērā, ka izglītības programmās, kurās nav saņemts pietiekams iesniegumu skaits, lai atvērtu grupu, mācību pieteikums var tikt noraidīts, tāpēc ne visi interesenti varēs uzsākt mācības.  

Populārākās izglītības programmas - būvniecības un IKT nozarē

Starp visām četrām nozarēm vispopulārākās ir neformālās izglītības programmas jeb visīsākās projektā piedāvātās mācības, kuru ilgums nepārsniedz 159 stundas un kuru līdzmaksājums ir ne vairāk kā 36 eiro. Visvairāk pieteikumu saņemts būvniecības un elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē.

Būvniecības nozarē vispopulārākās ir tādas izglītības programmas kā transportlīdzekļu periodiskā apmācība (95. kods), telpu noformējums un interjers, stropētājs, cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operators, rasēšana AutoCad programmā, ainavu arhitektūra un teritorijas plānošana. Šajā nozarē iedzīvotāji izrādījuši interesi iegūt ne tikai jaunas prasmes, bet arī kvalifikāciju - namu pārziņa, elektromontiera, elektrotehniķa, interjera noformētāja un apdares darbu strādnieka profesiju.

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un IKT nozarē vispieprasītākās ir programmas par datu analīzi un pārskatu sagatavošanu ar MS Excel un mājaslapu veidošanu. Iedzīvotāji vēlas apgūt arī personas datu aizsardzību, digitālo mārketingu un kvalitātes vadību uzņēmumā.

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarē pieaugušos interesē tādu programmu apguve kā transportlīdzekļu periodiskā apmācība (95. kods), punktveida metināšana, AutoCad programma un rasēšana šajā programmā, metāla apstrāde ar portatīviem instrumentiem, stropēšana un no grīdas vadāmo tilta celtņu vadīšanas darbi. Šajā nozarē iedzīvotāji pieteikušies iegūt kvalifikāciju lokmetinātāja, automehāniķa un datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes galdu iestatītāja profesijā.

Kokrūpniecības nozarē iedzīvotājus interesē apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi, mēbeļu restaurācija, koka izstrādājumu dizains un restaurācija, AutoCad programma, t.sk. 3D vizualizācija ar tās palīdzību, un mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija. Šajā nozarē iedzīvotāji vēlējušies iegūt arī galdnieka, kokkopja jeb arborista un mežsaimniecības tehniķa profesiju.

Nākamo pieteikšanās kārtu plānots izsludināt 2018. gada pirmā ceturkšņa beigās. Paredzams, ka tajā nozaru klāsts būs plašāks. Aicinām sekot informācijai VIAA mājāslapā vai www.macibaspieaugusajiem.lv.  

2017. gada 24. novembrī