Pārlekt uz galveno saturu

Nozares, kurās var apgūt profesijas jeb profesionālās kvalifikācijas 7. kārtā

Kokapstrādes un mežizstrādes speciālisti ir iesaistīti gan koku audzēšanā, gan koku ciršanā un pirmapstrādē, gan dažādu koka izstrādājumu, mēbeļu, būvdetaļu un ēku ražošanā. Kokus izcērt, izved, zāģē, ēvelē, žāvē, līmē un izgatavo gala produktus. Strādā ar motorizētiem instrumentiem, datorizētām iekārtām, jaudīgām mašīnām.

Pateicoties prasmīgiem darbiniekiem, jaudīgiem kokapstrādes procesiem un tehnoloģijām, nozares pievienotā vērtība aug un klientiem tiek piegādāti arvien vērtīgāki koksnes produkti un izstrādājumi. 

Nozarē strādā 26 no katriem 100 apstrādes rūpniecībā nodarbinātajiem.

Nozare piedāvā karjeras izaugsmes iespējas, profesionālo pilnveidi darbā ar jaudīgu tehniku (harvesteri, forvarderi) un iekārtām, kā arī dalību augstvērtīgu produktu ražošanā. 


7. mācību kārtā var apgūt šādas profesijas

 • Būvizstrādājumu galdnieks
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 7 EUR/stundā* 
 • Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 7,50 EUR/stundā*
 • Kokapstrādes iekārtu operators
 • Kokvedēja automobiļa vadītājs
 • Meža mašīnu operators

Nozarē nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei tiek piedāvātas arī profesionālās pilnveides programmas, moduļi un moduļu kopas no profesionālās tālākizglītības programmām, studiju kursi un moduļi, kas ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa. 


 • Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS"
 • Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKZ"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daiļrade Koks"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaujas Koks"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELD-WEN LATVIJA"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA"
 • SIA "AVOTI SWF"
 • SIA "KVIST"
 • SIA "LATGRAN"
 • SIA BYKO-LAT 

*VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu 

Būvniecības speciālisti projektē, būvē, uzlabo, remontē un nojauc dažādas ēkas, konstrukcijas un infrastruktūru (ceļus, tiltus u.c.). Nozare strauji aug un nemitīgi ievieš mūsdienu tehnoloģijas, lai uzlabotu drošību un kvalitāti, kā arī izpildītu sarežģītākus uzdevumus. 

Nozarē trūkst kvalificētu speciālistu un sagaidāms, ka pieprasījums augs, jo nozarē tuvākajos 5 - 10 gados gaidāmi apjomīgi ieguldījumi un jauno speciālistu skaits nav pietiekams, lai īstenotu plānotās ieceres. 

Būvniecības nozarē strādā 7 no katriem 100 nodarbinātajiem. Nozare piedāvā karjeras izaugsmes iespējas, stabilu atalgojumu, stažēšanās iespējas Latvijā un ārvalstīs. 


7. mācību kārtā var apgūt šādas profesijas

 • Ēku būvtehniķis
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 9,30 EUR/stundā*
 • Ceļu būvtehniķis
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 8,30 EUR/stundā*
 • Meliorācijas sistēmu būvtehniķis
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 8 EUR/stundā*
 • Inženiersistēmu montētājs
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 9,70 EUR/stundā*
 • Betonētājs 
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 8,40 EUR/stundā*
 • Namdaris
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 7,7 EUR/stundā*
 • Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 9,20 EUR/stundā*
 • Namu pārzinis
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 7,80 EUR/stundā*

Nozarē nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei tiek piedāvātas arī profesionālās pilnveides programmas, moduļi un moduļu kopas no profesionālās tālākizglītības programmām, studiju kursi un moduļi, kas ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa.  


 • Akciju sabiedrība "A.C.B."
 • Akciju sabiedrība "BMGS"
 • Akciju sabiedrība "CEĻU PĀRVALDE"
 • Akciju sabiedrība "UPB"
 • Ceļu būves firma SIA "BINDERS”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrus Solutions"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OSTAS CELTNIEKS"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMEKSS"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTS",
 • SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS"
 • SIA "Skonto Plan Ltd"
 • SIA "SKONTO PREFAB"
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"

*VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu  

Nozares uzņēmumi veic datoru un to iekārtu, sakaru iekārtu, elektronisko komponentu, sadzīves elektronisko iekārtu, mēraparatūras, medicīnisko iekārtu, optikas instrumentu, pulksteņu, magnētisko un optisko nesēju u. c. ražošanu

IKT speciālisti izstrādā, uztur un uzlabo programmatūru un nodrošina, lai darbojas datortehnika un tehnoloģijas, kas izmanto šo programmatūru.

Nozarei ir ļoti augsta pievienotā vērtība un pieprasījums pēc darbiniekiem aug. 

Nozarē strādā 5 no katriem 100 nodarbinātajiem. Nozarē ir ļoti labas karjeras iespējas, speciālisti piedalās daudzveidīgu problēmu risināšanā un saņem ļoti labu atalgojumu, pat par 50% augstāku nekā vidēji Latvijā. 


7. mācību kārtā var apgūt šādas profesijas

 • Programmēšanas tehniķis 
 • Datorsistēmu tehniķis 

Nozarē nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei tiek piedāvātas arī profesionālās pilnveides programmas, moduļi un moduļu kopas no profesionālās tālākizglītības programmām, studiju kursi un moduļi, kas ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa.  


 • Accenture Latvijas filiāle
 • Akciju sabiedrība "HansaMatrix"
 • Akciju sabiedrība "SAF TEHNIKA"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "C.T.CO"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGITĀLĀS EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS CENTRS"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forticom"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet"
 • SIA "Euro Live Technologies"
 • SIA "Tieto Latvia"

*VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu  

Nozares speciālisti rūpējas par elektroenerģijas un siltuma ražošanu un piegādi, gāzes pārvadi, kā arī būvē apgādes sistēmas un ražo nepieciešamās iekārtas.

Enerģētikas tehnoloģijas un atjaunojamās enerģijas joma attīstās ļoti strauji un nozarē trūkst kvalificētu gan šauru nišu, gan starpnozaru speciālistu. 

Nozarē strādā tikai 1 no katriem 100 nodarbinātajiem. Nozare piedāvā labas karjeras izaugsmes iespējas, darbu dinamiskā nozarē ar strauju tehnoloģisko attīstību, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, profesionālās kvalifikācijas pilnveidi ārvalstīs. 


7. mācību kārtā var apgūt šādas profesijas

 • Elektromontieris
 • Elektrotehniķis 
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 9,20 EUR/stundā*

Nozarē nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei tiek piedāvātas arī profesionālās pilnveides programmas, moduļi un moduļu kopas no profesionālās tālākizglītības programmām, studiju kursi un moduļi, kas ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa.  


 • Akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls”
 • Akciju sabiedrība “Latvenergo”
 • Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”
 • Akciju sabiedrība “Latvijas gāze”
 • Akciju sabiedrība “Rīgas siltums”
 • Pašvaldības SIA “Ventspils Siltums”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EMPOWER”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reck"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas Siltums”
 • SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS"
 • SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA"

*VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu   

Nozares speciālisti ražo metālu, izgatavo un uzstāda dažādas metāla iekārtas un ierīces, t.sk. elektriskas iekārtas, transportlīdzekļus, kā arī veic šo iekārtu un ierīču remontu. Nozarei ir ļoti augsta pievienotā vērtība un šeit nepieciešamas plašas zināšanas un pieredze. 

Nozarē strādā 11 no katriem 100 apstrādes rūpniecībā nodarbinātajiem. Darbs nozarē ir ar augstu pievienoto vērtību. Nozare piedāvā labas karjeras un izaugsmes iespējas, kā arī iespējas strādāt ar mūsdienīgu un jaudīgu tehniku. 


7. mācību kārtā var apgūt šādas profesijas

 • Lokmetinātājs (MAG, MIG, TIG, MMA)
 • Programmvadības metālapstrādes darba galdu iestatītājs
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 9,70 EUR/stundā*
 • Programmvadības metālapstrādes darba galdu operators 
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 9,60 EUR/stundā*
 • Transportlīdzekļa krāsotājs
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 7,70 EUR/stundā*

Nozarē nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei tiek piedāvātas arī profesionālās pilnveides programmas, moduļi un moduļu kopas no profesionālās tālākizglītības programmām, studiju kursi un moduļi, kas ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa.  


 • Akciju sabiedrība "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”
 • Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA"
 • LSEZ "Jensen Metal" SIA
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKG THERMOTECHNIK LETTLAND"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST METAL”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Rēzekne" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE"
 • SIA "Malmar Sheet Metal"
 • SIA "Severstal Distribution"
 • SIA "TTS (Transportation Technology Systems)"
 • SIA "VALPRO"
 • SIA Bucher Municipal

*VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu  

Transporta jomas speciālisti nodrošina preču, materiālu un cilvēku pārvietošanu no vienas vietas uz otru. Loģistikas speciālisti nodrošina visas procedūras, lai preces, materiāli un cilvēki nokļūst īstajā vietā un īstajā laikā. Speciālistu nodarbinātība ir atkarīga no ostu, dzelzceļu, autopārvadātāju, cauruļvadu transporta aktualitātēm, tranzīta nosacījumiem un citu valstu konkurences. 

Nozarē strādā 7 no katriem 100 nodarbinātajiem. 


7. mācību kārtā var apgūt šādas profesijas

 • Loģistikas darbinieks 
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 8,70 EUR/stundā*
 • Noliktavas darbinieks
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 7,40 EUR/stundā*

Nozarē nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei tiek piedāvātas arī profesionālās pilnveides programmas, moduļi un moduļu kopas no profesionālās tālākizglītības programmām, studiju kursi un moduļi, kas ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa.  


 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC CONTAINER TERMINAL"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Logistic Solutions"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEFCO BALTIC
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas universālais termināls"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TNT Latvia"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEGA STIVIDORS"
 • SIA "DPD Latvija"
 • SIA "STREK"
 • SIA HAVI Logistics

*VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu 

Speciālisti veic dažādas specializētas profesionālās, zinātniskās un tehniskās darbības, ar kurām tiek atbalstīta uzņēmuma saimnieciskā pamatdarbība. Piemēram, juridiskie, grāmatvedības, reklāmas, darba aizsardzības, apsardzes  u.c. pakalpojumi. Pieprasījums pēc darbiniekiem atkarīgs no pārējo nozaru attīstības dinamikas.

Nozarē strādā vismaz 100 tūkst. nodarbināto. 


7. mācību kārtā var apgūt šādas profesijas

 • Komercdarbinieks
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 10,12 EUR/stundā*
 • Lietvedis
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 7,36 EUR/stundā*
 • Klientu apkalpošanas speciālists
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 8,51 EUR/stundā*
 • Finanšu darbinieks
  • Vidējais atalgojums 2021. gada novembrī 9,42 EUR/stundā*

Nozarē nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei tiek piedāvātas arī profesionālās pilnveides programmas, moduļi un moduļu kopas no profesionālās tālākizglītības programmām, studiju kursi un moduļi, kas ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa.


Jebkuram uzņēmumam nepieciešamas darbības, ko nodrošina šie speciālisti.

*VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu