Mācībām pieaugušajiem trešajā kārtā pieteikušies 11 000 iedzīvotāju

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" trešajā kārtā, kas noslēdzās 17. septembrī, mācībām pieteikušies 11 023 iedzīvotāji, kas ir par 35% vairāk nekā otrajā kārtā šī gada pavasarī. Tā kā ir strādājošie, kuri pieteikušies mācībām vairāk nekā vienā izglītības programmā, kopumā saņemti 12 487 mācību pieteikumi. Šobrīd notiek potenciālo mācību dalībnieku pārbaude, tāpēc pieteikuma apstiprinājumu iedzīvotāji saņems mēneša laikā, lai novembrī varētu uzsākt mācības.

Pieprasītākās mācības – IKT, transporta un loģistikas nozarēs, kā arī ēdināšanā

Šoreiz pieteikšanās mācībām notika 11 tautsaimniecības nozarēs, kurās visvairāk pieteikumu saņemts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē (4141 pieteikumi), transporta un loģistikas nozarē (3701) un ēdināšanas pakalpojumu nozarē (1011), kurās kopā reģistrēti 70% visu mācību pieteikumu.

Tāpat kā iepriekšējās kārtās, arī šajā reizē vispopulārākās ir bijušas neformālās izglītības programmas, kuru garums nepārsniedz 159 stundas, līdzmaksājums ne vairāk kā 36 eiro un kuru klāsts bija visplašākais. Šajās mācību programmās saņemti 72% jeb 8975 visu pieteikumu. Profesionālās tālākizglītības programmās, kuru garums ir vairāki mēneši vai pat gads un pusotrs un kuru noslēgumā var iegūt profesiju, saņemti 1333 mācību pieteikumi, savukārt profesionālās pilnveides programmās – 2179 pieteikumi.

Tāpat kā otrajā pieteikšanās kārtā, arī šoreiz pieprasītāko izglītības programmu TOP 20 pirmajā vietā pārliecinoši ierindojas transporta un loģistikas nozarē piedāvātā mācību programma “C kategorijas autovadītāju apmācība”, savukārt otrajā vietā – IKT nozares programma “Datu analīze un pārskatu sagatavošana (MS Excel)”. Trešajā vietā šoreiz jaunpienācējs - tajā pašā nozarē piedāvātā izglītības programma “Digitālais mārketings”.

Novembrī jāgaida mācību apstiprinājums

Pirms mācību grupu komplektēšanas un mācību uzsākšanas, kas plānots šī gada novembrī, Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē un citos valsts reģistros tiek pārbaudīta interesentu atbilstība uzņemšanas noteikumiem - vecums un nodarbinātības statuss uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, kā arī atbilstība prioritārās mērķauditorijas nosacījumiem.

Iedzīvotāji, kuri iesnieguši mācību pieteikumu, novembrī no izraudzītās izglītības iestādes vēl saņems mācību pieteikuma apstiprinājumu, lai varētu sākties mācību grupu komplektēšana. Paredzētais mācību līdzmaksājums būs jāveic vienā reizē, slēdzot līgumu pirms mācību uzsākšanas.

Tiem strādājošiem, kuri pieteicās mācībām vairāk kā vienā izglītības programmā, pirms mācību uzsākšanas būs jāizdara izvēle, kurā no tām izglītoties, jo mācību iespējas šajā projektā var izmantot tikai 1 reizi.

Ja kādā no izglītības programmām būs saņemts krietni lielāks pieteikumu skaits nekā sākotnēji prognozēts, izglītības iestādei, izvērtējot savu kapacitāti, ir iespēja atvērt papildu grupas un uzņemt visus interesentus, jo mācību dalībnieku skaits nevienā no programmām netiek ierobežots.

Tajā pašā laikā vēršam uzmanību, ka izglītības programmās, kurās nebūs saņemts pietiekams iesniegumu skaits, lai atvērtu grupu, mācības var nesākties, taču strādājošie grupu komplektēšanas laikā var mainīt izglītības iestādi, kā arī mācību programmu, ja citās izglītības iestādēs līdzīgā vai citā programmā grupa tiek atvērta un tajā ir brīvas vietas, lai uzņemtu citus pieteikušos.

Nākamo pieteikšanās kārtu plānots izsludināt 2019. gada pirmā ceturkšņa otrajā pusē, un tajā nozaru un mācību klāsts var atšķirties.

Aicinām sekot projekta jaunumiem www.macibaspieaugusajiem.lv vai VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv, pierakstoties mājaslapas jaunumiem vienu reizi nedēļā savā e-pastā. Jaunumiem varat sekot arī VIAA sociālos medijos Facebook, Twitter vai Draugiem.

2018. gada 5. oktobrī