Pārlekt uz galveno saturu

Notiek diskusijas ar nozaru ekspertiem par mācību vajadzībām projektā

31. Maijs, 2022

Plānojot Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” nākamās aktivitātes, kā arī gatavojoties pieaugušo izglītības pasākumiem nākamajā ES fondu plānošanas periodā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē ekspertu darba grupas, lai noteiktu darba tirgū aktuālās mācību vajadzības.

VIAA kopš š.g. marta organizē darba grupas ar dažādu nozaru ekspertiem, lai iegūtu ne tikai kvantitatīvos darba tirgus datus, bet arī kvalitatīva rakstura informāciju par darba tirgus aktualitātēm un darba tirgus vajadzībām tuvākajā nākotnē. Darba grupās tiek runāts arī par profesionālās pilnveides vajadzībām konkrētās nozarēs, fokusējoties uz nodarbināto ar zemu izglītības līmeni mācību vajadzībām. Iegūto informāciju VIAA ņems vērā, plānojot turpmākās Mācību pieaugušajiem aktivitātes gan esošā projekta ietvaros, gan domājot par pieaugušo mācību iespējām nākamajā ES fondu plānošanas periodā.

Ekspertu darba grupās piedalās nozaru pārstāvji, darba devēji, izglītības eksperti, kas pārzina nozares aktualitātes, darba tirgus situāciju un nozarē pieprasītās prasmes un kompetences. Jau noritējušas tikšanās ar ekspertiem no tādām jomām kā ķīmiskā rūpniecība, farmācija, biotehnoloģijas, vides inženierija, būvniecība, operācijas ar nekustamo īpašumu, savukārt jūnijā ir plānota tikšanās ar enerģētikas jomas pārstāvjiem.

Savukārt iepriekš maijā plānoto mācības pieaugušajiem 8. pieteikšanās kārtu plānots izsludināt š.g. augustā.  Aicinām sekot informācijai mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos FacebookTwitter un Draugiem, lai uzzinātu aktuālāko informāciju par 8. kārtas pieteikšanās termiņiem un dalības nosacījumiem.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā 45 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots mācībās iesaistīt 87 tūkstošus nodarbināto.