Pārlekt uz galveno saturu
Image
Mācību pieaugušajiem 8.kārtas pieteikšanās noslēgusies

Nodarbinātie ar zemu izglītības līmeni izrāda lielu interesi par Mācībām pieaugušajiem

2. Septembris, 2022

2022. gada 31. augustā noslēdzās pieteikšanās Mācību pieaugušajiem 8. kārtā, kas primāri bija vērsta uz nodarbināto ar zemu izglītības līmeni iesaisti kādā no izglītības programmām. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) saņēmusi vairāk nekā 1 700 pieteikumus mācībām, un 45% pieteikumu saņemti no iedzīvotājiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Mācību pieaugušajiem 8. kārtas piedāvājumā bija  43 izglītības programmas, kas tika izvirzītas, balstoties uz darba tirgus pieprasījumu un nepieciešamību stiprināt kompetences tieši nodarbināto ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni vidū.

Lai iegūtu profesiju vai apgūtu jaunas prasmes, nodarbinātie varēja pieteikties mācībām tādās šobrīd tirgū pieprasītās nozarēs kā veselība un sociālā aprūpe, būvniecība, uzņēmējdarbība, metālapstrāde, lauksaimniecība, kokrūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, elektronika u.c.

Kopumā 186 pieteikumi saņemti profesionālās pilnveides izglītības programmās, 12 pieteikumi studiju kursā, bet 1590 – profesionālās tālākizglītības programmās. Vislielākā interese bijusi par aprūpētāja (502 pieteikumi), māsas palīga (330 pieteikumi), komercdarbinieka (252 pieteikumi) un meža mašīnu operatora (90 pieteikumi) profesijām. Tāpat nodarbinātie vēlējušies paaugstināt digitālās prasmes, apgūstot tās iesācēju līmenī (77 pieteikumi). Reģionālajā griezumā vislielākais pieteikumu skaits ir saņemts Rīgā un Pierīgas reģionā (894 pieteikumi), kam seko Latgale (354 pieteikumi) un Vidzeme (265 pieteikumi). Zemgalē un Kurzemē saņemts gandrīz vienāds pieteikumu skaits (146 un 129 pieteikumi).

“Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā mācībās iesaistījušies vairāk nekā 79 000 cilvēku, lielākoties ar labu izglītību. Astotajā kārtā uzsvars tika likts uz sociālā riska grupu nodarbinātajiem. Šīs mērķa grupas uzrunāšana ir bijusi izaicinoša, bet ļoti svarīga, ņemot vērā viņu iespējas un izredzes darba tirgū. Tāpēc šajā kārtā tika piedāvāts šaurāks piemērotu izglītības programmu loks. Ir likumsakarīgi, ka kopējais pieteikumu skaits ir zemāks kā citās kārtās, taču ir gandarījums redzēt, ka interese mācīties nav zudusi un bijusi liela arī nodarbinātajiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītību” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Viņa piebilst, ka papildu izglītība, jaunas prasmes un profesiju apgūšana ir nozīmīgs solis nodarbināto konkurētspējas veicināšanā, tādējādi ļaujot savlaicīgi parūpēties par savām pozīcijām darba tirgū. Būtiski, ka iespēja apgūt profesionālās tālākizglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju, šajā projektā tika piedāvāta pēdējo reizi.

Mācības izglītības programmās sāksies tuvāko mēnešu laikā

Izglītības programmās varēja pieteikties jebkurš strādājošais vai pašnodarbinātais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri.

Šobrīd VIAA vērtē pieteicēju atbilstību projekta nosacījumiem un par pārbaudes rezultātiem dalībniekus informēs e-pastā. Pēc pārbaudes veikšanas VIAA informāciju nodos izglītības iestādēm, kas tālāk sazināsies ar tiem dalībniekiem, kuri atbilst projekta nosacījumiem, lai vienotos par mācību grupu komplektēšanu un mācību līgumu slēgšanu. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada septembra otrās puses līdz oktobra beigām.

Mācību maksu 90 - 95% apmērā segs ES fondi un valsts

Šajā pieteikšanās kārtā mācības galvenokārt norisināsies klātienē. Mācību dalībniekiem būs iespēja saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ, savukārt nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz mācību norises vai prakses vietu.

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu sedz Eiropas Savienības fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Par projektu

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.