Pārlekt uz galveno saturu
Image
Mācībās pieaugušajiem gūtās zināšanas ikdienā lieto 62% dalībnieku

Mācībās pieaugušajiem gūtās zināšanas ikdienā lieto 62% dalībnieku

11. Februāris, 2022

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) veiktajā aptaujā noskaidrots, ka 62% no  Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” dalībniekiem mācībās iegūtās zināšanas lieto ikdienā, bet katrs desmitais tās plāno lietot tuvākā pusgada laikā.*

Apkopojot un analizējot datus par projekta 4. kārtā īstenoto mācību ietekmi uz nodarbinātību 12 mēnešu laikā pēc izglītības programmas apguves, secināts, ka 41% no aptaujātajiem projekta dalībniekiem par būtiskāko ieguvumu uzskata iespēju efektīvāk veikt esošos pienākumus. Tikmēr 9% projekta dalībnieku gūtās zināšanas ir pavērušas iespēju palielināt savu atalgojumu. Lielāka mācību ietekme uz atalgojuma palielinājumu bijusi tieši starp projekta dalībniekiem ar zemāku izglītības līmeni – 12%.

Dalībnieku atbildes uz jautājumu par personīgajiem ieguvumiem profesionālajā jomā, apgūstot kādu no mācībās pieaugušajiem piedāvātajām izglītības programmām, liecina, ka 62% aptaujāto mācības ir paplašinājušas redzesloku. 53% respondentu kā ieguvumu ir minējuši iespēju pilnveidot savas praktiskās iemaņas, savukārt 51% aptaujāto uzsvēra iespēju pilnveidot teorētiskās zināšanas. Tikmēr 40% respondentu novērtējuši iespēju iegūt dokumentu, kas apliecina iegūtās prasmes vai kvalifikāciju.  

Pieteikties iespējams vēl līdz 24. februārim

Šobrīd, piesakoties Mācības pieaugušajiem 7. kārtā, ir iespējams izvēlēties kādu no gandrīz 800 programmām izglītības iestādēs visā Latvijā. Izglītības programmās var pieteikties jebkurš strādājošais vai pašnodarbinātais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu. Pieteikties iespējams vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Līdzmaksājums par mācībām 5 - 10% apmērā

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai augstskolas studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums attiecīgi sedz 90% - 95%. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Šajā mācību kārtā iespējams pieteikties mācībām 2 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks gan attālināti, gan klātienē, tāpēc aicinām sekot līdzi katras izglītības iestādes sniegtajai informācijai par mācību procesa norisi un nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

*VIAA veiktā aptauja par prasmju lietošanu gadu vai vairāk pēc mācību pabeigšanas, kurā piedalījās 3246 respondenti, mācību 4. kārtas dalībnieki.