Pārlekt uz galveno saturu

Vizuālo materiālu veidošana ar digitālajiem rīkiem

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
SIA "Dialogs AB" Mācību centrs
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 2
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Prot veidot pārskatāmas, uzmanību piesaistošas un efektīvas prezentācijas kā saturiski, tā vizuāli, ņemot vērā dažādus psiholoģiskos aspektus veiksmīgai mērķauditorijas sasniegšanai.
 • Zina un prot izmantot tādas lietotnes kā PowerPoint, Google Slides, Canva, Prezi u.tml. vizuālo materiālu un prezentāciju veidošanai.
 • Prot izmantot dažādus digitālos rīkus (vides, audio, animācijas u.c.) efektīvu prezentāciju dažādošanai.
 • Zina būtiskākās lietišķās etiķetes normu (sasveicināšanās, atvadīšanās, apģērba etiķete u.c.) nozīmi efektīvas prezentācijas veidošanā un demonstrēšanā mērķauditorijas sasniegšanai.
Galvenās tēmas
 • Lietotnes un rīki prezentāciju veidošanai.
 • Jaunas prezentācijas veidošanas uzsākšana.
 • Jaunas prezentācijas veidošana.
 • Prezentācijas satura izstrādāšana.
 • Prezentācijas kopējā izskata noformēšana.
 • Grafisko objektu veidošana.
 • Darbs ar objektiem.
 • Zīmējumu, un videoklipu iekļaušana slaidos.
 • Prezentācijas demonstrācija.
 • Prezentēšanas māksla un lietišķā etiķete.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu. Ieteicams otrs monitors. Austiņas, mikrofons, kamera.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
48
Praktiskie darbi (klātiene)
112
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas