Pārlekt uz galveno saturu

Vizualizācija virtuālajā vidē

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 6
Studiju programmas nosaukums
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Mākslas institūciju pārvaldība”
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Studiju kursa reflektantiem nepieciešamas bāzes zināšanas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā, priekšzināšanas par programmas Adobe Photoshop lietošanu.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. par satura veidošanas vienībām;

2. par mākslinieciskās domas un radošo ideju vizualizāciju virtuālajā vidē.

Prasmes:

1. domāt mākslinieciski, strādāt ar radošo domu;

2. attīstīt ideju un kvalitatīvi vizualizēt to;

3. prasmes veidot saturu veidojošas vienības;

4. prasmes interaktīvas virtuālās vides veidošanā;

Kompetences:

1. Unreal Engine 5 izmatošana;

2. oriģinālas interaktīvās vides veidošana.

Galvenās tēmas

1. Mākslinieciskās domāšanas pamati;

 2. Komponenti, ko izmanto multimediāla satura radīšanai;  

3. Tekstūru izgatavošanas prasmes;  

4. Izpratne par 3D vidi un tās veidošanas instrumentiem;  

5. Darbs ar Unreal Engine 5.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nepieciešams dators ar programmatūru, kas spēj atvērt Microsoft Office failus. Nepieciešama piekļuve internetam.

Klātienes lekciju un praktisko nodarbību laikā būs iespēja izmantot uz vietas koledžā pieejamos datortehnikas un datorprogrammatūras resursus.

Kopējais stundu skaits
40
Kontaktstundas
30
Patstāvīgais darbs
10
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Bruņinieku iela 57, Rīga, LV-1011
Īstenošanas periods (nedēļās)
4
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • jaukts
Mācību cena, €
180.00
Līdzmaksājums, €
18.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas