Pārlekt uz galveno saturu

Videomontāža ar DaVinci Resolve

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Studiju programmas nosaukums
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Programmēšana un datortīklu administrēšana"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Iemaņas darbā ar Internet pārlūkprogrammu, Windows (vai citu operētājsistēmu).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Studiju kurss sniedz zināšanas par videomontāžas teorijas pamatprincipiem un to praktisko pielietojumu, izmantojot profesionālo videomontāžas programmu DaVinci Resolve.

Rezultātā kursa klausītāji iemācās sagatavot video un audio materiālu (reklāmas, mākslas, mācību vai cita veida video) un attīsta šādas prasmes:

- izgriezt un apvienot video fragmentus;

- izmantot kadru pārejas efektus un to pielietojuma īpatnības atkarībā no scēnas, konteksta, skatītāju uztveres specifikas;

- pievienot titrus, subtitrus un citus teksta uzrakstus;

- pielietot specefektus (dalītais ekrāns, laika paātrinājums vai palēninājums, darbs ar "chroma key" un citi);

- apstrādāt un pieskaņot audio ierakstus un skaņas efektus.

Studiju kursa apguve pilnveido interesentu informācijas apstrādes, digitālā satura veidošanas un multimediju dizaina kompetences.

Galvenās tēmas
 • Darba sākums ar DaVinci Resolve.
 • Video rediģēšanas pamatoperācijas.
 • Kadru pārejas efekti un to korektais pielietojums.
 • Teksta informācijas pievienošana.
 • Darbs ar skaņu.
 • Specefekti.
 • Ievads krāsu korekcijā.
 • Videomontāžas teorijas pamatprincipi.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators (16 Gb operatīvas atmiņas un diskrēta videokarte ar 4 Gb); MS Windows (Mac vai Linux) un Internet pieslēgums; DaVinci Resolve 17 bezmaksas versija.

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
48
Patstāvīgais darbs
32
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Īstenošanas periods (nedēļās)
10
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas