Pārlekt uz galveno saturu

Tīmekļu vietņu izstrāde ar Wix un Joomla!

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Studiju programmas nosaukums
1.līmeņa profesionālas augstākās izglītības studiju programma "Digitālais mārketings"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Lietišķā informātika
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Zina tīmekļa vietņu izstrādes attīstības tendences un aktualitātes

2. Zina tīmekļa vietņu iespējamos tiešsaistes risinājumus un spēj tos salīdzināt, izvēloties situācijai piemērotāko risinājumu

3. Zina E-komercija pielietošanas metodes tīmekļa vietnes produktu/ pakalpojumu virzības un e-komercijas kontekstā

4. Prot izstrādāt tīmekļa vietni, izmantojot Wix rīkus

5. Prot izstrādāt tīmekļa vietni, izmantojot Joomla! rīkus

Galvenās tēmas
 • Tīmekļa vietņu izstrādes attīstības tendences un aktualitātes
 • Tīmekļa vietņu iespējamie tiešsaistes risinājumi un to salīdzinājums
 • Tīmekļa vietnes produktu/ pakalpojumu virzība e-komercijas kontekstā
 • Tīmekļa vietnes izstrāde Wix
 • Tīmekļa vietnes izstrāde Joomla
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu. Papildus programmatūru instalēšana nav nepieciešama, to nodrošina izglītības iestāde, izmantojot mākoņrisinājumus.

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Skolas iela 22, Rīga, LV-1010
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
12
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas