Pārlekt uz galveno saturu

Tekstila izstrādājumu konstruēšana un modelēšana digitālā vidē

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Konspekti"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Izprot tekstila izstrādājumu konstruēšanu un modelēšanu digitālā vidē;

2. Pārzin piegrieztnes sagatavošanas digitālajā vidē un izprintēšanas procesus.

Prasmes:

1. Prot noteikt klienta auguma mērus un aprēķināt parametrus pamatpiegrieztnes konstruēšanai;

2. Spēj pielietot mākslinieciskās modelēšanas metodiku, radot apģērbu pēc pasūtītāja vēlmēm un ieteikumiem;

3. Prot patstāvīgi sagatavot digitālā vidē un izprintēt vienkāršas piegrieztnes atbilstoši izvēlētajam modelim.

Kompetences:

1. Elastīgi pielāgoties pasūtītāja vēlmēm un ieteikumiem, kā arī informēt pasūtītāju par prognozējamo rezultātu;

2. Komunikāciju prasme sadarbībā starp pasūtītāju un piegrieztnes sagatavotāju digitālajā vidē.

Galvenās tēmas

1. Klienta auguma mēru noteikšana un vēlmju izzināšana. Klientam piemērotā modeļa izvēle. Parametru aprēķināšana pamatpiegrieztnes konstruēšanai.

2. Piegrieztņu prototipēšana. Piegrieztņu modeļa iegūšanas veidi un  darba specifika: skenēšana, modelēšana, interneta resursi.

3. Konstruēšana. Konstruēšanas plaknes. Konstruēšanas punkti. Skaldņu sašķiebšana. Virsmas šķelšana. Mērogošana. 

4. Rasēšana. Rasēšanas pamati. Izmēru noteikšana, pārnešana un uzstādījumu veidošana. 

5. Kopsalikuma elementi. Kopsalikumu veidošanas metodes un darbs ar elementiem. Savienošanas punkti un to norādīšana.

6. Modelēšana un attēlošana. Elementu pārkārtošana, izslēgšana. Mērījumu un griezumu analīze. Izvilkšana norādītā virzienā. Formu veidošana. Ģeometrijas atspoguļošana.

7. Virsmu ģeometrija. Virsmas ātras formas modelēšanas veidi. Virsmas izveidošana. Daudzķermeņu dizains. Darbs ar punktiem, malām, virsmām.

8. Piegrieztņu modelēšanā pielietojamās programmas. Piegrieztņu modelēšanā un printēšanā biežāk  pielietojamās programmas. Materiālu  izvēle  atbilstoši  izvēlētajam prototipam un  izmantošanas mērķim. 

9. Piegrieztņu printēšana kā uzņēmējdarbības veids. Iespējas un riski. Tiesiskais regulējums. Komercnoslēpums. Autortiesības. Darba drošības un aizsardzības prasības.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Minimālās prasības personīgajam datoram, darbībā ar programmu Valentina - Windows Vista SP2+; Windows 7 SP1+; Windows 8; Windows 10 operētājsistēmas vai MacOS 9.6+ operētājsistēmas. Videokarte ar atmiņu 210 MB, vismaz 256 MB operatīvās atmiņas.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
88
Praktiskie darbi (klātiene)
72
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019
Īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas