Pārlekt uz galveno saturu

Starptautisko projektu izstrāde

Izglītības iestāde
Biznesa augstskola Turība
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Digitālā produktu vadība un izstrāde
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par studiju kursa apguvi
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Kurss sniegs zināšanas par projektu izstrādi un plānošanu izmantojot dažādus digitālos rīkus, kā arī nodrošinās prasmes izvēlēties un izmantot atbilstošus un piemērotus rīkus, programmas un aplikācijas projektu plānošanā un vadībā. Zināšanas Apgūstot kursu, students demonstrē projektu vadības kā akadēmiskas disciplīnas raksturīgās pamata zināšanas, kas izpaužas caur izpratni par projektu vadības uzbūvi un tās elementiem. Kritiska izpratne par kvalitatīva projekta būtību un satura veidošanu. Demonstrē svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni – projekta un projektu vadības jēdzienu, projekta dzīves ciklu. Izprot likumsakarības, spēj brīvi diskutēt par projekta vadības zināšanu un iemaņu izmantošanu dažādās nozarēs. Prasmes Apgūstot kursu, students sasaista šā studiju kursā iegūtās zināšanas ar iepriekš mācīto un spēj integrē tās vienotā darbā ar savu mērķi un rezultātiem. Students spēj kritiski novērtēt situāciju un ģenerēt situācijai atbilstīgu ideju, izvēlēties tai atbilstīgu stratēģiju un veikt atbilstošu plānošanu, saistot to ar pašreizējo situāciju. Prot pielietot dažādus digitālos rīkus projekta idejas ģenerēšanai, projekta plānošanai, komandas vadībai, projekta vadībai, vizualizācijai un atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai. Kompetences Spēj izstrādāt konkurētspējīgu, attiecīgajai situācijai atbilstīgu, ar nozari saistītu projekta priekšlikumu, savā darbā izmantojot dažādus digitālos rīkus. Prezentē, argumentē, izskaidro projekta būtību plašākai auditorijai. Kritiski vērtē citu prezentācijas un komunicē par prezentētajām idejām.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, pārlūks Mozilla Firefox, Google Chrome vai Microsoft Edge. Skandas vai mobilais tālrunis ar Android vai iOS operētājsistēmu un Mozilla Firefox vai Google Chrome pārlūku. Nepieciešama webkamera un mikrofons

Programmas nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Plānotais mācību laiks
  • vakari
  • nedēļas nogale
  • darba stundas
  • jaukts
Adrese
Attālināti
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Papildus virsraksts
Profesionālā bakalaura studiju programma "Pasākumu producēšana un vadība"
Licences datums
2009-02-05
Min. izglītojamo skaits mācību grupā
0
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Mācību stundas
80
Kontaktstundas
30
Patstāvīgo darbu stundas
50
Izglītības ieviešanas periods
4 līdz 8 nedēļas
Akreditācijas datums no
2018-08-08
Akreditācijas datums līdz
2024-06-30
Statuss
verified
Valoda
Latviešu valoda
Izveidošanas datums
2021-05-26 11:21:14
Atjaunošanas datums
2021-05-27 15:30:20
Gala pārbaudījums
Projekta prezentācija grupās
Kārta
6. kārta