Pārlekt uz galveno saturu

Sociālā aprūpe (Aprūpētājs)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs"
Nozare
Veselības un sociālās aprūpes nozare
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām nozarē
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

• izmantot pozitīvas saskarsmes veidošanas principus un veidot aprūpējamam psiholoģiski komfortablu vidi;

• novērtēt klienta pamatvajadzības, funkcionālās spējas un pašaprūpes spējas;

• atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām noteikt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību;

• izstrādāt sociālās aprūpes plānus un grafikus;

• veikt pamatvajadzību nodrošināšanu atbilstoši klienta individuālajam aprūpes plānam, attīstības līmenim un vecumam un sociālā darba speciālistu norādījumiem;

• veikt higiēnas procedūru nodrošināšanu atbilstoši klienta attīstības līmenim un vecumam;

• veikt individuālo vajadzību nodrošināšanu atbilstoši klienta attīstības līmenim un vecumam;

• veikt ikdienas darbus mājas apstākļos un ārpus klienta mājokļa;

• uzturēt klienta saistību ar apkārtējo vidi;

• veikt klienta dzīves kvalitātes uzturēšanu, veicināt klienta dzīves aktivitātes; atbalstīt klientu aktivitātēs, atpūtās un hobijos;

• novērtē klienta apmierinātību ar sociālās aprūpes pakalpojumiem;

• drošas vides veidošana/nodrošināšana pakalpojuma sniegšanas laikā;

• starppersonu un starpprofesionālās sadarbības veidošana klienta interesēs;

• veikt pirmo palīdzību 1.līmenī klientam viņa dzīvībai kritiskās situācijās;

• ievērot darba drošības, darba aizsardzības un higiēnas noteikumus;

• pielietot jaunas tehnoloģijas sociālajā aprūpē;

• ieverot sociālas aprūpes ētiskos un juridiskos aspektus;

• veikt klienta pārvietošanu, pielietojot tehniskos palīglīdzekļus, ievērojot ergonomikas pamatprincipus.

Galvenās tēmas
 • Aprūpes process, profesionālā ētika
 • Sociālpsiholoģija un saskarsmes pamati
 • Sanitārija un higiēnas pamati
 • Pirmā palīdzība
 • Veselības aprūpe mājās
 • Dokumentu pārvaldība
 • Ergonomikas pamati
 • Sabiedrība un cilvēka drošība
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Datortehnikas komplekts ar interneta pieslēgumu (pēc nepieciešamības)

Kopējais stundu skaits
640
Teorija (klātiene)
247
Praktiskie darbi (klātiene)
153
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Saules iela 38, Daugavpils, LV-5401
Atbrīvošanas aleja 121B, Rēzekne, LV-4601
Raiņa iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
P. Miglinīka iela 34A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Īstenošanas periods (nedēļās)
32
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
1320.00
Līdzmaksājums, €
66.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas