Pārlekt uz galveno saturu

Sociālā aprūpe (Aprūpētājs)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
Eiropas Tālmācības vidusskola
Nozare
Veselības un sociālās aprūpes nozare
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Mērķis: Sagatavot atbilstošas kvalifikācijas, konkurētspējīgus sociālās aprūpes darbiniekus, kas sniedz kvalitatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu, atbilstoši savām profesionālajām kompetencēm, izprot un ievēro sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipus un vērtības, nosaka un organizē nepieciešamos resursus, atbilstoši klientu grupu un individuālajām vajadzībām.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):1. Zināšanas un izpratne par indivīda ar zemām pašaprūpes spējām sociālo problēmu risināšanu un personas dzīves uzturēšanu, iekļaušanos sabiedrībā, spēju palīdzēt pašam sev.

2. Prasme nodrošināt personai pamatvajadzības, higiēnas procedūras atbilstoši klienta individuālajam aprūpes plānam, attīstības līmenim, vecumam un sociāla darba speciālistu norādījumiem.

3. Spēja piesaistīt sociālekonomiskos resursus un attiecīgos sociālos pakalpojumus, profesionālas personas vai personu grupas sociālo problēmu risināšanai, veidojot drošu vidi.

Galvenās tēmas
 • Sociālās aprūpes nodrošināšana
 • Klienta ar funkcionāliem traucējumiem aprūpe
 • Klienta pamatvajadzību nodrošināšana
 • Klienta dzīves kvalitātes nodrošināšana, paliatīvā aprūpe
 • Atbalsta sniegšana klientam aprūpes laikā
 • Mājturības pamati
 • Drošas darba vietas un darba vides nodrošināšana
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons. Mācību laikā iespēja datorā instalēt mācībām nepieciešamās programmas.

Kopējais stundu skaits
640
Teorija (klātiene)
92
Praktiskie darbi (klātiene)
114
Teorija (neklātiene)
100
Praktiskie darbi (neklātiene)
94
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Skolas iela 4B, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018
Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401
Īstenošanas periods (nedēļās)
40
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
 • jaukts
Mācību cena, €
1320.00
Līdzmaksājums, €
66.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas