Pārlekt uz galveno saturu

Rūpniecisko PLC un operatoru vizualizācijas paneļu programmēšana

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs MAGNUM"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Arodizglītība
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

Spēj:

veikt programmējamo loģisko kontrolleru (PLC) un operatoru vizualizācijas paneļu sistēmu (HMI) programmēšanu;

veikt automatizācijas iekšējo kontroli un pārvaldi;

sagatavot izveidotā projekta shematisko dokumentāciju;

novērtēt sistēmas darbības efektivitāti izmantojot datorprogrammatūru un prast novērst radušās kļūdas.

Zina:

automatizācijas sistēmas darbības pamatprincipus un to pielietošanu;

dažādu ražotāju daudzfunkcionālos PLC un HMI programmēšanas principus;

rūpniecisko PLC un HMI programmēšanas valodas;

Izprot:

dažādu ražotāju daudzfunkcionālo PLC un HMI izvēles iespējas;

rūpniecisko PLC programmēšanas un digitālo displeju vizualizācijas nepieciešamību un priekšrocības.

Galvenās tēmas
 • Ievads. Kontrolleru, vizualizācijas paneļu sistēmas komponenti, programmēšanas valodu pārskats
 • Darba drošība ar elektriskajām iekārtām
 • Dažādu ražotāju daudzfunkcionālo PLC (programmējamais loģiskais kontrolleris) un HMI (operatoru panelis) pārskats
 • PLC - programmējamais loģiskais kontrolleris programmēšanas programmas (software)
 • HMI (operatoru panelis) programmēšanas programmas (software)
 • Programmēšana LADDER (kāpņu diagrammu valoda LD) valodā
 • HMI (operatoru panelis) konfigurēšana un programmēšana
 • PLC (programmējamais loģiskais kontrolleris) un HMI (operatoru panelis) vadības rīki
 • PLC (programmējamais loģiskais kontrolleris) un HMI (operatoru panelis) saslēgšana ar datoru
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Ir nepieciešams personālais dators.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
61
Praktiskie darbi (klātiene)
99
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
532.40
Līdzmaksājums, €
53.24
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas