Pārlekt uz galveno saturu

Programmējamo loģisko kontrolleru programmēšana datorprogrammatūrā

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs MAGNUM"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Arodizglītība vai vidējā izglītība ar zināšanām elektrotehnikas jomā.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Spēj:

veikt automatizācijas iekšējo kontroli un pārvaldi, izmantojot datorprogrammatūru;

sagatavot izveidotā projekta shematisko dokumentāciju;

novērtēt sistēmas darbības efektivitāti un prast novērst radušās kļūdas;

plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes;

meklēt un atlasīt informāciju

Zina:

par kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmām;

par projektu izveidi, izmantojot PLC - Programmējamais loģiskais kontrollers datorprogrammatūru;

par vispārīgo programmēšanas valodu elementiem un terminoloģiju;

par Latvijas un starptautisko standartu prasībām;

Izprot:

Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšanu datorprogrammatūrās.

Galvenās tēmas
 • Ievads. Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšanas vēsturiskais apskats
 • Darba drošība arelektriskajām iekārtām
 • Dažādu ražotāju daudzfunkcionālo PLC programmatūru pārskats
 • PLC programmēšanas programmas (software)
 • Programmēšana FBD - funkcionālā bloku valodā
 • Programmēšana LADDER - kāpņu diagrammu valoda LD valodā
 • Programmēšana SFC- secīgu funkciju diagrammu valodā
 • PLC saslēgšana ar datoru
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Ir nepieciešams personālais dators.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
68
Praktiskie darbi (klātiene)
92
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
Īstenošanas periods (nedēļās)
14
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
532.40
Līdzmaksājums, €
53.24
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas