Pārlekt uz galveno saturu

Meža darbi un tehnika (Meža mašīnu operators)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
MC Alfa - mācību centrs
Nozare
Kokrūpniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Nav nepieciešams
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Organizēt un plānot ikdienas darbus cirsmā, norobežojot savu darba zonu, organizējot un plānojot ikdienas darbus.

2. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, atpazīt riskus darba vietā, lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus, veikt preventīvos pasākumus un sniegt pirmo palīdzību.

3.Novērtēt meža mašīnu pārvietošanās ierobežojumus dažādā apvidus reljefā, atšķirīga mitruma un sastāva augsnēs, pastiprināt pievešanas ceļus, uzlabojot meža mašīnu pārgājamību atbilstoši augsnes nestspējai.

4. Plānot koksnes produktu pievešanas ceļu izvietojumu cirsmā.

5. Uzzīmēt cirsmas izstrādes tehnoloģisko shēmu.

6. Noregulēt harvestera manipulatoru atbilstoši individuālajām prasmēm.

7. Sagatavot stumbra sagarumošanas failu. 8. Kalibrēt harvestera mērīšanas precizitāti.

9. Gāzt kokus un sagatavot koksnes produktus ar harvesteru visos ciršu veidos mežā.

10. Nomērīt mežaudzes rādītājus koku ciršanas procesā un pēc tā.

11.Noteikt koksnes produktu izvietojumu un tiem nepieciešamo platību krautuvē.

12. Noregulēt forvardera manipulatoru atbilstoši individuālajām prasmēm.

13. Komplektēt forvardera kravas ar dažāda veida koksnes produktiem.

14. Izvēlēties koksnes produktu pievešanai piemērotāko forvardera ātrumu un virzienu, atbilstoši apvidus reljefa un augsnes īpatnībām.

15.Veidot koksnes produktu krautnes krautuvē.

16. Uzturēt meža mašīnas tehniskā kārtībā un veikt vienkāršus remontus.

17.Vadīt automobili, nokļūšanai darbavietā mežā vai meža mašīnu apgādei.

18.Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

19. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

20. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

21.Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

22.Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

23.Pilnveidot savas zināšanas.

Galvenās tēmas
 • Mežsaimniecības pamati
 • Meža darba plānošana
 • Meža atjaunošana un kopšana
 • Autovadītāju apmācību programma
 • Traktortehnikas vadītāju apmācības programma
 • Mežizstrāde
 • Mašinizēta mežizstrāde
 • Meža mašīnu uzbūve
 • Prakse mašinizētajā mežizstrādē
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

• Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu WEB kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.

• Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.

• Ieteicams pieslēgti divi ekrāni;

• MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
116
Praktiskie darbi (klātiene)
145
Teorija (neklātiene)
183
Praktiskie darbi (neklātiene)
276
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Aspazijas bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
52
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
1622.60
Līdzmaksājums, €
81.13
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas