Pārlekt uz galveno saturu

Metālapstrāde (Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
Latgales industriālais tehnikums
Nozare
Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Lasīt un lietot dažāda veida tehnisko dokumentāciju, programmvadības metālapstrādes darbgaldu detaļu apstrādes programmas.
 • Lasīt skices un darba rasējumus un izmantot tehnoloģiskās kartes.
 • Veikt programmvadības metālapstrādes darbgaldu ikdienas tehnisko apkopi un sagatavot tos darbam.
 • Ieslēgt, vadīt un izslēgt programmvadības metālapstrādes darbgaldu.
 • Praktiski izmantot kontroles instrumentus un mērinstrumentus, veikt korekcijas apstrādes programmā atbilstoši detaļu mērījumiem.
 • Iestatīt un koriģēt programmvadības metālapstrādes darbgaldu apstrādes programmas manuālā vadības režīmā.
 • Strādāt ar dažādu programmvadības metālapstrādes darbgaldu paneļiem, izmantojot atbilstošu programmatūras nodrošinājumu.
 • Sagatavot detaļu automātiskam ražošanas procesam, kurā tiks izmantots datorizētās programmvadības metālapstrādes darbgalds.
 • Izgatavot kontroldetaļu un pārbaudīt tās tehnisko un kvalitatīvo rādītāju atbilstību tehnoloģiskajām prasībām.
 • Pieņemt un izvērtēt materiālus, instrumentus un ierīces atbilstoši kvalitātes prasībām.
 • Izveidot vienkāršas apstrādes programmas manuālā vadības režīmā un ievadīt tās arī no ārējiem datu nesējiem.
 • Saprast un izmantot programmvadības metālapstrādes darbgaldu skaņas, vizuālos un tekstveida signālus.
 • Izvērtēt pasūtījumam nepieciešamā materiāla daudzumu un darba patēriņu.
 • Veikt darbu patstāvīgi un komandā. Uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
 • Ievērot darba un vides aizsardzības prasības, strādājot pie dažāda veida programmvadības metālapstrādes darbgaldiem, t.sk. lietot darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības prasībām, lietot darbgalda aizsardzības aprīkojumu.
 • Sekot jaunākajām tehnoloģijām nozarē, izmantojot visus pieejamos informācijas avotus.
 • Noformēt saražotās produkcijas dokumentāciju un sagatavot saražoto produkciju nosūtīšanai vai glabāšanai noliktavā.
 • Sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.
 • Nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.
 • Sniegt pirmo palīdzību.
Galvenās tēmas
 • Metālu vai kompozītmateriālu apstrādes darbu pamatprocesi
 • Metāla vai kompozītmateriālu virsmas apstrāde
 • Metāla vai kompozītmateriālu detaļas izgatavošanas tehniskā dokumentācija
 • Programmvadības metālapstrādes darbgalda sagatavošana darbam
 • Frēzēšana ar programmvadības metālapstrādes darbgaldu
 • Virpošana ar programmvadības metālapstrādes darbgaldu
 • Metāla vai kompozītmateriālu detaļas izgatavošana uz programmvadības metālapstrādes darbgaldiem
 • Izgatavotās metāla vai kompozītmateriālu detaļas apstrāde
 • Metāla vai  kompozītmateriālu materiālu un saražotās produkcijas uzskaite
 • Mašīnbūves materiāli
 • Metālu tehniskā apstrāde
 • Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operatora prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība   (1.līmenis)
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (1.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.līmenis)
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums
 • Dators, planšete vai viedtālrunis.
 • Interneta pieslēgums, kā arī Microsoft Office programmu pakete.
 • Videokamera, mikrofons.
Kopējais stundu skaits
640
Teorija (klātiene)
194
Praktiskie darbi (klātiene)
206
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Varšavas iela 23, Daugavpils, LV-5404
Īstenošanas periods (nedēļās)
36
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
1080.00
Līdzmaksājums, €
54.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas