Pārlekt uz galveno saturu

Metālapstrāde (Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
Latgales industriālais tehnikums
Nozare
Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Analizēt darba uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju un izpildīt darbu saskaņā ar tehnisko dokumentāciju.
 • Izveidot programmvadības metālapstrādes darbgaldu metāla vai kompozītmateriālu apstrādes darbu programmu.
 • Izvēlēties un uzstādīt instrumentus un palīgierīces uz programmvadības metālapstrādes darbgalda atbilstoši tehnoloģiskajam procesam.
 • Ievadīt programmvadības metālapstrādes darbgaldu metāla vai kompozītmateriālu apstrādes darbu programmu un koriģēt apstrādes režīmu, izmantot instrumentus un izgatavot kontroldetaļu.
 • Pārbaudīt kontroldetaļas izmērus, analizēt iegūto mērījumu rezultātus un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas programmvadības metālapstrādes darbgaldu metāla vai kompozītmateriālu apstrādes darbu programmās.
 • Ievērot darba un vides aizsardzības noteikumus, tai skaitā lietot darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības prasībām, lietot darbgalda aizsardzības aprīkojumu.
 • Spētsniegt pirmo palīdzību.
 • Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.
 • Profesionāli pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām programmvadības metālapstrādes jomā.
 • Strādāt komandā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
 • Plānot un organizēt savu darbu, kā arī uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
 • Ievērot darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvos aktus.
 • Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
Galvenās tēmas
 • Metālu vai kompozītmateriālu apstrādes darbu pamatprocesi
 • Metāla vai kompozītmateriālu virsmas apstrāde
 • Metāla vai kompozītmateriālu detaļas izgatavošanas tehniskā dokumentācija
 • Programmvadības metālapstrādes darbgalda sagatavošana darbam
 • Frēzēšana ar programmvadības metālapstrādesdarbgaldu
 • Virpošana ar programmvadības metālapstrādes darbgaldu
 • Metāla vai kompozītmateriālu detaļas izgatavošana uz programmvadības metālapstrādes darbgaldiem
 • Izgatavotās metāla vai kompozītmateriālu detaļas apstrāde
 • Metāla vai  kompozītmateriālu materiālu un saražotās produkcijas uzskaite
 • Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operatora prakse
 • Programmvadības metālapstrādes darbgaldu programmas izveide
 • Paaugstinātas sarežģītības metāla vai kompozītmateriālu detaļu virpošana
 • Mašīnbūves materiāli
 • Metālu tehniskā apstrāde
 • Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītāja prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība   (2.līmenis)
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis)
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums
 • Dators, planšete vai viedtālrunis.
 • Interneta pieslēgums, kā arī Microsoft Office programmu pakete.
 • Videokamera, mikrofons.
Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
298
Praktiskie darbi (klātiene)
422
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Varšavas iela 23, Daugavpils, LV-5404
Īstenošanas periods (nedēļās)
52
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
1647.00
Līdzmaksājums, €
82.35
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas