Pārlekt uz galveno saturu

Metālapstrāde (Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
Jelgavas Amatu vidusskola
Nozare
Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez nosacījumiem
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

• apstrādāt darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju un pieņemt lēmumu, balstoties uz tehnisko dokumentāciju; • lasīt rasējumus; • lasīt tehnoloģisko dokumentāciju; • lasīt CNC apstrādes procesa programmu; • izvēlēties atbilstošo tehnoloģisko aprīkojumu; • izvēlēties darbagaldu iestatīšanai nepieciešamos instrumentus; • izvēlēties un sagatavot palīgmateriālus atbilstoši tehnoloģiskajam procesam; • sastādīt apstrādes programmu, analizējot darbagalda un instrumentu veiktspēju; • ievadīt programmu un koriģēt apstrādes režīmus; • iestatīt un piesaistīt instrumentus; • izvēlēties mērinstrumentus; • pārbaudīt izmēru un virsmas kvalitātes atbilstību tehnoloģiskās dokumentācijas prasībām; • instruēt operatoru par darbgalda specifiku, tehnoloģisko procesu un tā izmaiņām; • veikt darbagalda apkopes atbilstoši iekārtas darba grafikam; • veikt darbagalda vizuālo un tehnisko pārbaudi pirms darba uzsākšanas; • uzturēt kārtībā darba vietu darba laikā un sakārtot to maiņas beigās; • izprast un ievērot vides aizsardzības prasības; • ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus; • ievērojot darba aizsardzības noteikumus, lietot iekārtu un darbagaldu aizsardzības aprīkojumu, pārbaudīt instrumentu un aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības prasībām, lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus; • sniegt pirmo palīdzību; • lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā; • apgūt profesionālās kvalifikācijas pilnveidei nepieciešamās zināšanas, sekot informācijai par jaunākajām tendencēm datorizētās ciparu vadības (CNC) darbagaldu jomā; • darba uzdevuma ietvaros sadarboties ar citiem darbiniekiem, strādājot komandā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas principus un darba kārtības noteikumus; • veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, kolēģu un klientu veselībai; • atpazīt darba vides riskus un veikt visus pasākumus, lai mazinātu to ietekmi; • pārvaldīt valsts valodu; • pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī; • veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu; • ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

Galvenās tēmas
  • Metālapstrādes darbu tehnoloģija
  • CNC operatora un iestatītāja darbi, datorprojektēšana  (SolidEdge un MasterCam), rasēšanas pamati
  • CNC darbgaldu tehnoloģiskā procesa programmēšana
  • CNC darbgaldu iestatīšanas tehnoloģija.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais vai stacionārais dators, aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint), PDF failu lasītāju un pieeju internetam

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
338
Praktiskie darbi (klātiene)
382
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001
Īstenošanas periods (nedēļās)
52
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • jaukts
Mācību cena, €
1647.00
Līdzmaksājums, €
82.35
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas