Pārlekt uz galveno saturu

Māszinības (Māsas palīgs)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"
Nozare
Veselības un sociālās aprūpes nozare
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Iegūta vidējā vispārējā izglītība.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā apgūst zināšanas, prasmes un kompetences:

 • sagatavot pacientu aprūpes darbībām, kas saskaņotas ar ārstniecības personu un aprūpes komandu;
 • veikt aprūpes darbu, izvēloties piemērotus aprūpes līdzekļus, tehnisko aprīkojumu un iekārtas;
 • sniegt pacientam saprotamu informāciju par plānotajām un veiktajām darbībām;
 • novērtēt pacienta fizioloģisko stāvokli un veselības patoloģiskos stāvokļus, kuri ietekmē vitālos rādītājus;
 • atbalstīt un iesaistīties pacienta pamatvajadzību īstenošanā/pašaprūpes procesos un palīdzēt pacientam veikt ikdienas aktivitātes;
 • veikt drošu pacienta pārvietošanu, novērtējot risku veselībai smagu pacientu pārvietošanā un ievērojot ergonomikas pamatprincipus;
 • veikt pacienta aprūpi dažādu slimību gadījumos saskaņā ar ārstniecības personas norādījumiem, ievērojot higiēnas prasības;
 • nodrošināt infekciju kontroli un pretepidemioloģiskos pasākumus;
 • sniegt pacientam korektu psihoemocionālu atbalstu aprūpes procesa ietvaros; nodrošināt pacientam ikdienas higiēnas prasību ievērošanu, nodrošinot higiēnas procedūras;
 • nodrošināt pacientam intimitāti un komfortu higiēnas procedūru veikšanas laikā;
 • veikt drošu pacienta pārvietošanu un pozicionēšanu, ievērojot ergonomikas principus un lietojot tehniskos palīglīdzekļus un aprīkojumu;
 • sniegt pacientam pirmo palīdzību;
 • asistēt ārstniecības personai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas laikā;
 • sagatavot pacientu diagnostisko un ārstniecisko procedūru un laboratorisko izmeklējumu veikšanai;
 • asistēt profilakses un rehabilitācijas pasākumos visu vecuma grupu pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 • veikt pacienta izglītošanu par aprūpes procesu, pašaprūpes nodrošināšanu veselības profilakses un rehabilitācijas laikā;
 • nodrošināt aprūpes procesa nepārtrauktību, veikt resursu un laika plānošanu, pacientiem akūtu un hronisku saslimšanu gadījumos;
 • ievērot pacienta tiesības, nodrošinot konfidencialitāti, komfortablus apstākļus un drošu vidi;
 • ievērot darba drošības un vides aizsardzības prasības, darba tiesisko attiecību normas;
 • ievērot sociālās un pilsoniskās atbildības principus;
 • prast sazināties ar klientu viņam saprotamā veidā un valodā;
 • plānot darba uzdevuma izpildi;
 • ievērot profesionālās ētikas normas un pozitīvas komunikācijas principus;
 • pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

Galvenās tēmas
 • Pirmās palīdzības sniegšana un asistēšana pie neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas
 • Drošas darba vietas un darba vides nodrošināšana veselības aprūpes iestādē
 • Aprūpes un pašaprūpes procesi
 • Pacienta pamatvajadzību nodrošināšana
 • Pacienta higiēnas nodrošināšana
 • Vitālo rādītāju noteikšana pacienta stāvokļa novērtēšanai
 • Akūtu, hronisku un paliatīvu pacientu aprūpe,Pacientu aprūpe pirms un pēc dažādām manipulācijām un izmeklējumiem u.c.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Attālinātu nodarbību gadījumā ir nepieciešams dators ar iespēju pieslēgt kameru un mikrofonu.

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
284
Praktiskie darbi (klātiene)
436
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Varšavas iela 26A, Daugavpils, LV-5404
Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas nov., LV-5447
Īstenošanas periods (nedēļās)
52
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
3904.00
Līdzmaksājums, €
195.20
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas