Pārlekt uz galveno saturu

LOPKOPĪBA (Lopkopības tehniķis)

Pieteikšanās izglītības programmām 8.kārtā ir noslēgusies, šobrīd uz tām vairs nevar pieteikties.

Nākamā pieteikšanās kārta provizoriski tiek plānota 2023. gada aprīlī.

Izglītības iestāde
MC Alfa - mācību centrs
Nozare
Lauksaimniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Nav nepieciešams
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Patstāvīgi plānot un organizēt savu un lopkopībā strādājošo darbu lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanā, turēšanā, ganāmpulka atražošanā un produkcijas realizācijā.

2. Ievērot savā darbā lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības.

3. Novērtēt un nodrošināt novietnes mikroklimatu, vispārējo, veterināro un sanitāro situāciju tajā.

4. Nodrošināt lauksaimniecības dzīvniekiem atbilstošus ēdināšanas apstākļus, aprēķināt barības līdzekļu vajadzību, sastādīt barības devas un organizēt barības līdzekļu uzglabāšanu, ievērojot pārtikas nekaitīguma prasības.

5. Plānot un īstenot mērķtiecīgu ganāmpulka atražošanu, sastādīt lopkopības produkcijas ražošanas un realizācijas plānus, novērtēt tirgus situāciju un sagatavot dzīvniekus realizācijai.

6. Veikt lauksaimniecības dzīvnieku identifikāciju un pārraudzību, reģistrēt un analizēt pārraudzības datus.

7. Sastādīt dzīvnieku pārošanas plānus un organizēt lauksaimniecības dzīvnieku apaugļošanu, ievērojot ganāmpulka dzīvnieku selekcijas mērķi.

8. Uzraudzīt un vadīt dzemdību procesu lauksaimniecības dzīvniekiem. Sniegt pirmo palīdzību dzīvniekam un veikt vienkāršas veterinārmedicīniskas manipulācijas saskaņā ar veterinārārsta norādījumiem.

9. Uzturēt labu apkārtējo vidi lauksaimniecības dzīvnieku novietnē un teritorijā. Sastādīt novietnes tīrīšanas un dezinfekcijas plānus, vides labiekārtošanas un uzturēšanas plānu novietnē un teritorijā atbilstoši labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem un ievērojot zoohigiēnas un biodrošības noteikumus.

10. Sadarboties ar lopkopības produkcijas ražošanas procesā iesaistītiem darbiniekiem un sadarbības partneriem.

11. Noformēt un aizpildīt ar lopkopības nozari saistītos dokumentus, izmantot elektroniskās datu bāzes, lietot datorprogrammas lopkopības datu analīzei.

12. Vadīt lauksaimniecības tehniku un autotransportu lopkopības darbu veikšanai, ievērojot satiksmes noteikumus, un uzturēt to kārtībā.

13. Ievērot darba aizsardzības prasības, izvēlēties atbilstošus individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.

14. Ievērot vides aizsardzības prasības, lopkopības produkcijas ražošanā izmantot videi draudzīgas tehnoloģijas.

15. Ievērot darba tiesiskās attiecības, profesionālās un vispārējās ētikas principus.

16. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

Galvenās tēmas
 • Lauksaimnieciskās dzīvnieku ēdināšana
 • Lauksaimniecības dzīvnieku novietņu kopšana 
 • Lauksaimniecības dzīvnieku labturība
 • Darbu organizēšana lopkopības produkcijas ražošanā un realizācijā
 • Lopkopības darbu organizēšana un dokumentēšana
 • Lopkopības produkcijas fasēšana un marķēšana
 • Mehanizēto darbu veikšana
 • Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
 • Ciltsdarbs, ganāmpulka atražošana un veterinārijas pamati
 • Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas organizēšana
 • Lopkopja prakse
 • Lopkopības produkcijas ieguve
 • Lopkopības tehniķa prakse
 • Autovadītāju sagatavošana 
 • Lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas organizēšana
 • Veterinārijas minimums
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

• Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu WEB kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.

• Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.

• Ieteicams pieslēgti divi ekrāni;

• MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
141
Praktiskie darbi (klātiene)
217
Teorija (neklātiene)
108
Praktiskie darbi (neklātiene)
254
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne, LV-4604
Zivju iela 14, Liepāja, LV-3401
Upes iela 3, Madona, Madonas nov., LV-4801
Aspazijas bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
52
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
1622.60
Līdzmaksājums, €
81.13
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas