Pārlekt uz galveno saturu

Komunikācija, digitālās prasmes modernā prezentācija

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 2
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Zināšanas datorprasmēs
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Attīstīt komunikācijas prasmes, kas palīdz sarunāties, saprasties un sadarboties.

Attīstīt digitālās komunikācijas prasmes.

Attīstīt modernās prezentācijas prasmes.

Galvenās tēmas
 • Komunikācija, saskarsme un savstarpējās attiecības.
 • Lietišķās komunikācijas principi.
 • Verbālā un neverbālā komunikācija.
 • Informācijas apkopošana, analīze un apmaiņas process, tā efektivitāte.
 • Barjeras un šķēršļi efektīvai komunikācijai.
 • Digitālās prasmes un komunikācija.
 • Digitālie rīki un to pielietojums.
 • Prezentācija un prezentācijas prasmes.
 • Prezentācijas veidošanas pamatprincipi.
 • Vizuālā komunikācija.
 • Modernas prezentācijas veidošana.
 • Stāstniecība (storytelling).
 • Stress un nervozitāte.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas, MS Office programmatūra.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
80
Praktiskie darbi (klātiene)
80
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
Meža iela 3, Rīga, LV-1048
Īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
440.00
Līdzmaksājums, €
44.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas