Pārlekt uz galveno saturu

Komerczinības (Komercdarbinieks ar specializāciju mazumtirdzniecības komercdarbinieks)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības iestāde "PURE Academy"
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Priekšzināšanas darbā ar Microsoft Office programmām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā sagatavot mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kurš var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

 • Atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju atbilstoši tirgus pētījuma saturam.
 • Noteikt uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju, analizējot tirgu.
 • Noteikt un lietot optimālus pārdošanas veidus.
 • Uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības.
 • Piedalīties cenu stratēģijas izstrādē.
 • Izstrādāt pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku un veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību.
 • Izveidot preču piegādātāju datubāzi.
 • Analizēt un izvērtēt preču piegādes avotus, izmantojot preču piegādātāju datubāzi.
 • Novērtēt preču pārvietošanas apjomu un regularitāti.
 • Pārzināt preču piegādes veidus un piegādes transporta tehniskās iespējas.
 • Izstrādāt preču piegādes maršrutus un piegādes laikus.
 • Novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi.
 • Nepieciešamības gadījumā sadarboties ar loģistikas uzņēmumiem.
 • Pārzināt mazumtirdzniecības tehnoloģiskos procesus, koordinēt to secību.
 • Lietot tirdzniecībā izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas.
 • Ievērot atsevišķu preču grupu plūsmu, izvietošanas un pārdošanas specifiskās prasības.
 • Veidot un novērtēt sortimentu, pārzinot preču klasifikāciju.
 • Plānot un kontrolēt preču izvietojumu.
 • Organizēt preventīvus pasākumus zaudējumu novēršanai un izstrādāt rīcības plānu nelikumību gadījumā, izvērtējot materiālo vērtību saglabāšanas riskus.
 • Izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā psiholoģisko tipu dažādību.
 • Piedāvāt, demonstrēt preci un informēt pircējus par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības.
 • Sagatavot preci pārdošanai, pārdot to un vajadzības gadījumā nodrošināt tās piegādi pircējam.
 • Patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem.
 • Veikt bezskaidras naudas norēķinus.
 • Iesaiņot preci un nepieciešamības gadījumā nodrošināt dāvanu iesaiņošanu.
 • Novērst vai risināt ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā.
 • Novērst ļaunprātīgu pircēju rīcību.
 • Izstrādāt darba plānu un darba grafiku.
 • Strādāt komandā.
 • Izteikt priekšlikumus darba samaksas sistēmas uzlabošanai uzņēmumā.
 • Veikt materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju, izmantojot datorprogrammas.
 • Analizēt saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā.
 • Sastādīt un noformēt līgumus un preču pavaddokumentus.
 • Sastādīt un noformēt lietvedības dokumentus.
 • Ievērot darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības.
 • Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
 • Ievērot darba aizsardzības un higiēnas prasības.
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.
 • Veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
 • Ievērot ugunsdrošības noteikumus.
Galvenās tēmas
 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana
 • Preču un pakalpojumu pārdošana
 • Preču uzskaite un dokumentēšana
 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
 • Biroja darba nodrošināšana
 • Budžeta izstrāde
 • Tirgus un klienti
 • Prakse komercdarbībā
 • Biznesa plāna izstrāde
 • Darbs mazumtirzniecības vietā
 • Mazumtirzniecības darbu prakse
 • Darba organizēšana mazumtirzniecības vietā
 • Mazumtirzniecības komercdarbinieka prakse
 • Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā
 • Mazā uzņēmuma darba vadīšana
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu un Microsoft Office programmas

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
94
Praktiskie darbi (klātiene)
128
Teorija (neklātiene)
230
Praktiskie darbi (neklātiene)
268
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Tirgoņu iela 25, Liepāja, LV-3401
Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401
Īstenošanas periods (nedēļās)
40
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
1220.00
Līdzmaksājums, €
61.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas