Pārlekt uz galveno saturu

Komerczinības (Komercdarbinieks ar specializāciju mazumtirdzniecības komercdarbinieks)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs plus"
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir nepieciešamas pamatprasmes darbam ar datoru).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

 • pircēju apkalpošanā;
 • darbā ar precēm;
 • tirdzniecības zāles un noliktavu plānojumā;
 • veikala preču sortimenta plānošanā un preču piegādes organizēšanā;
 • tirdzniecības iekārtu, inventāra iegādē un ekspluatācijā;
 • saimnieciskās darbības uzskaitē un dokumentēšanā;
 • tirgzinības pasākumu realizācijā;
 • darbā ar personālu;
 • mazumtirdzniecību reglamentējošajā likumdošanā;
 • biroja tehnikas lietošanā;
 • darba higiēnā, darba drošībā un vides aizsardzībā.
Galvenās tēmas

1. Mazumtirdzniecības uzņēmuma vadība.

2. Komercdarbības pamati.

3. Prečzinības pamati.

4. Tirgzinības un reklāma.

5. Pārdošanas psiholoģija.

6. Pārtikas sanitārija un higiēnas pamatprasības.

7. Kases operāciju un preču kustības darba organizācija tirdzniecības uzņēmumā.

8.  Grāmatvedības pamati.

9. Tirdzniecības uzskaites iekārtas.

10. Dokumentu pārvaldība.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītības iestādes rīcībā ir atbilstoša materiāltehniskā bāze, kas nepieciešama izglītības programmas īstenošanai.

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
349
Praktiskie darbi (klātiene)
371
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
18. novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401
1. maija iela 5, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Viestura iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Dīķu iela 1, Krāslava, Krāslavas nov.
Īstenošanas periods (nedēļās)
52
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
1220.00
Līdzmaksājums, €
61.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas