Pārlekt uz galveno saturu

Ķīmijas tehnoloģijas (Ķīmisko procesu tehniķis)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža”
Nozare
Ķīmiskā rūpniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Vispārējās zināšanas ķīmijā.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Sagatavot ražošanas telpas, iekārtas, ierīces un komunikācijas darba procesam.
 • Novērtēt ražošanas iekārtu, ierīču un komunikāciju tehnisko stāvokli un gatavību darbam.
 • Sagatavot darba vietu darba uzsākšanai un sakārtot darba vietu, beidzot darbu.
 • Uzturēt ražošanas tehnoloģiskās iekārtas tīrībā un kārtībā.
 • Novērtēt un sagatavot izejvielas un materiālus ķīmiskās ražošanas tehnoloģiskajam procesam.
 • Veikt stingrai uzskaitei pakļauto vielu reģistrāciju atbilstoši normatīvajiem dokumentiem.
 • Nodrošināt ķīmiskās ražošanas tehnoloģisko procesu atbilstoši ražošanas dokumentācijai un darba uzdevumam.
 • Kontrolēt ķīmiskās ražošanas tehnoloģiskā procesa parametrus atbilstoši normatīvās dokumentācijas prasībām.
 • Novērtēt ķīmiskās ražošanas tehnoloģiskā procesa rezultātus.
 • Precīzi dokumentēt ķīmiskās ražošanas tehnoloģiskā procesa norisi un novirzes.
 • Patstāvīgi strādāt klasificētajās telpās.
 • Piemērot standartoperāciju procedūras un citas reglamentējošās instrukcijas, veicot ražošanas tehnoloģisko procesu.
 • Ievērot labas ražošanas prakses principus, veicot ražošanas tehnoloģisko procesu.
 • Veikt izejvielu iekrāvumu aprēķinus ražošanas tehnoloģiskā procesa ciklam vai posmam.
 • Aprēķināt un novērtēt ražošanas tehnoloģiskā procesa starpprodukta/gatavā produkta iznākumu.
 • Izveidot un novērtēt ražošanas tehnoloģiskā procesa materiālo bilanci.
 • Paņemt starpprodukta un/vai gatavā produkta paraugu kvalitātes kontrolei.
 • Sagatavot starpprodukta un/vai gatavā produkta paraugu kvalitātes kontrolei.
 • Nodot starpprodukta un/vai gatavā produkta paraugu kvalitātes kontrolei.
 • Fasēt gatavo produktu.
 • Iepakot gatavo produktu.
 • Marķēt gatavo produktu.
Galvenās tēmas
 • Ražošanas telpu sagatavošana ražošanai.
 • Ražošanas tehnoloģiskā procesa komunikācijas.
 • Ražošanas iekārtu, ierīču un tehnisko komunikāciju gatavība darbam.
 • Izejvielu un materiālu klasifikācija un uzglabāšanas noteikumi, novērtēšana un sagatavošana ķīmiskās ražošanas tehnoloģiskajam procesam.
 • Stingrai uzskaitei pakļauto vielu izlietošana, to reģistrācija.
 • Ķīmiskās ražošanas tehnoloģiskā procesa rezultātu apstrādes metodes.
 • Standartoperāciju procedūru un citu reglamentējošo instrukciju veidi un to piemērošanas nosacījumi.
 • Ražošanas tehnoloģiskā procesa starpprodukta un gatavā produkta iznākuma noteikšana.
 • Ražošanas tehnoloģiskā procesa materiālās bilances izveide.
 • Starpprodukta un/vai gatavā produkta paraugu ņemšanas kārtība, sagatavošana un nodošana kvalitātes kontrolei.
 • Gatavā produkta marķējumi, to veidi.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

RTU OTK rīcībā ir atbilstoša materiāltehniskā bāze, kas nepieciešama izglītības programmas īstenošanai.

Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
290
Praktiskie darbi (klātiene)
430
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Zeiferta iela 2, Olaine, LV-2114
Īstenošanas periods (nedēļās)
34
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
2110.60
Līdzmaksājums, €
105.53
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas