Pārlekt uz galveno saturu

Ķīmijas tehnoloģijas (Ķīmijas laborants)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža”
Nozare
Ķīmiskā rūpniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai
Priekšzināšanu līmenis
Vispārīgās zināšanas ķīmijā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Sagatavot ķīmijas laboratorijas telpas ķīmisko vielu paraugu ņemšanai, testēšanai un sintēžu veikšanai.

Sagatavot iekārtas, ierīces un tehniskās komunikācijas darbam ķīmijas laboratorijā un novērtēt iekārtu, ierīču un tehnisko komunikāciju gatavību darbam.

Sagatavot un novērtēt materiālus un ķīmiskās vielas darbam ķīmijas laboratorijā.

Novērtēt materiālus un reaģentu atbilstību kvalitātes specifikācijai.

Sagatavot testēšanai un sintēžu veikšanai nepieciešamos laboratorijas traukus.

Svērt ķīmiskās vielas un vielu maisījumus, izvēloties piemērotu mērinstrumentu.

Ievērot darba un vides aizsardzības noteikumus, veicot telpu, iekārtu, ierīču, komunikāciju un ķīmisko vielu sagatavošanu.

Sagatavot ķīmisko vielu paraugus, tos šķīdinot.

Sagatavot ķīmisko vielu paraugus, tos sasmalcinot.

Dokumentēt sintēžu darba gaitu.

Dokumentēt testēšanas darba gaitu.

Apkopot testēšanas un sintēžu datus.

Veikt testēšanu un sintēžu rezultātu aprēķinus.

Izmantot statistiskās metodes testēšanas un sintēzes rezultātu izvērtēšanā.

Galvenās tēmas
 • Laboratorijas telpu un trauku sagatavošana paraugu ņemšanai, testēšanai un sintēzei.
 • Šķīdumu pagatavošana testēšanai, ķīmisko reakciju veikšanai.
 • Cietu vielu sasmalcināšana, maisījumu pagatavošana ķīmisko reakciju veikšanai.
 • Reaģentu pagatavošanas aprēķini un pagatavošana.
 • Ķīmisko vielu, maisījumu un materiālu sagatavošana testēšanai.
 • Ķīmiskās testēšanas metodes.
 • Ķīmisko, tai skaitā īpaši bīstamo vielu, maisījumu un materiālu sagatavošana ķīmisko reakciju veikšanai un kvalitātes novērtēšana.
 • Ķīmiskās reakcijas veikšana.
 • Testēšanas, sintēžu rezultātu aprēķināšana un apkopošana ar statistiskajām metodēm.
 • Sintēzes un testēšanas gaitas dokumentēšana, datu apkopošana un rezultātu apstrāde.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

RTU OTK rīcībā ir atbilstoša materiāltehniskā bāze, kas nepieciešama izglītības programmas īstenošanai.

Kopējais stundu skaits
640
Teorija (klātiene)
150
Praktiskie darbi (klātiene)
250
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Zeiferta iela 2, Olaine, LV-2114
Īstenošanas periods (nedēļās)
24
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
1384.00
Līdzmaksājums, €
69.20
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas