Pārlekt uz galveno saturu

Jumis – digitālā grāmatvedības un uzņēmumu vadības sistēma

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LZRA IZGLĪTĪBAS CENTRS"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Darba pieredze vai profesionālā izglītība nozarē
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

IIegūt zināšanas, prasmes un kompetences par: datorprogrammas piemērotību uzņēmuma finanšu uzskaites vajadzībām, atbilstoši darbības jomai un atbilstību likumam "Par grāmatvedību"; Izprast programmas piedāvātās iespējas datu ievadē, apstrādē, satura pārlūkošanā, meklēšanā, filtrēšanā, informācijas apkopošanā, finanšu pārskatu veidošanā un salāgošanā ar gada pārskata normatīvo regulējumu, praktiski veidojot uzņēmuma finanšu uzskaiti; Veidot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām, atbilstošu grāmatvedības uzskaiti datorprogrammā un izgūt analītiskos datus vadības grāmatvedībai; Iepazīties ar programmas piedāvātajām automatizācijas un digitalizācijas iespējām ar mērķi samazināt kļūdu rašanos cilvēciskā faktora ietekmē; Pielietot praksē E-rēķinu apstrādes priekšrocības un citus digitālos risinājumus;

Galvenās tēmas
 • Teorētiskie aspekti finanšu pārskatu veidošanai datorprogrammā Jumis.
 • Datorprogrammas Jumis darbības principi finanšu uzskaitē, informācijas apkopošanā un pārskatu veidošanā.
 • Papildu iespējas datu strukturēšanā, analīzē, automatizācijā, digitalizācijā.
 • Finanšu atskaišu un pārskatu veidošana datorprogrammā Jumis  veiksmīgai uzņēmuma gada pārskata sagatavošanai un vadības grāmatvedībai
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais dators ar interneta pieslēgumu un aprīkotu ar videokameru.

Prasības datora operētājsistēmai:

- Windows 10 - 32 un 64 bitu versijas

- Jābūt instalētiem aktuālajiem Windows versijas atjauninājumiem

- Google Chrome jaunākā versija

- Datu eksportam uz Excel nepieciešams Microsoft Office

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
64
Praktiskie darbi (klātiene)
96
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Pulkveža Brieža iela 15-7, Rīga, LV-1010
Īstenošanas periods (nedēļās)
17
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas