Pārlekt uz galveno saturu

Inovāciju komunikācija

Izglītības iestāde
Biznesa augstskola Turība
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Digitālais mārketings
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par studiju kursa apguvi
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Inovāciju komunikācija - kursa laikā tiks apskatīts produkta un tā principiālo līmeņu jēdziens, sasaiste ar jaunradi un radošumu. Tiks apskatītas inovāciju kategorijas, kā arī radīts stratēģisks digitālās komunikācijas, tajā skaitā sociālajos medijos plānojums. Jūsu iespējamā inovatīvā produkta ieviešanai tirgū, kā rezultātā tiks izstrādāta patērētājam atbilstoša produkta digitālā koncepcija, veikta auditorijas izpēte, izmantojot digitālā mērketinga un analītikas rīkus, kurai tiks pielāgota vērtības piedāvājuma kanva. Gala rezultātā mācīsimies noteikt auditorijas fokusu un digitālos kanālus, kā arī pārvērst produkta īpašības stāstā (storyboard), tam pielāgojot digitālā mārketinga stratēģijas un izstrādājot integrētās mārketinga komunikācijas plānu.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, pārlūks Mozilla Firefox, Google Chrome vai Microsoft Edge. Skandas vai mobilais tālrunis ar Android vai iOS operētājsistēmu un Mozilla Firefox vai Google Chrome pārlūku. Grupu darbiem nepieciešama webkamera un mikrofons.

Programmas nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Plānotais mācību laiks
  • vakari
  • nedēļas nogale
  • darba stundas
  • jaukts
Adrese
Attālināti
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Papildus virsraksts
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Licences datums
2015-12-01
Min. izglītojamo skaits mācību grupā
0
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Mācību stundas
160
Kontaktstundas
80
Patstāvīgo darbu stundas
80
Izglītības ieviešanas periods
10 līdz 20 nedēļas
Akreditācijas datums no
2013-05-29
Akreditācijas datums līdz
2021-06-30
Statuss
verified
Valoda
Latviešu valoda
Izveidošanas datums
2021-05-26 11:12:59
Atjaunošanas datums
2021-05-27 15:30:40
Gala pārbaudījums
Darba prezentācija
Kārta
6. kārta