Pārlekt uz galveno saturu

Informācijas sistēmu prasību analīze un vadība

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "FITA"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 6
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Prasmes strādāt ar biroja programmatūru.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:1. veidot komunikāciju ar sistēmas lietotājiem, produkta īpašnieku, izstrādātājiem un testētājiem, lai izzinātu prasības un skaidrotu sistēmas dizaina un izstrādes principus;2. pielietot Agile un Scrum metodes strādājot Agile un Scrum projektu komandās;3. pielietot tādas sistēmu prasību izzināšanas metodes kā lietotāju stāsti, intervijas, darbnīcas, prototipu veidošana un lietojamības scenāriju veidošana;4. kategorizēt, analizēt un vadīt iesaistīto pušu prasības;5. pārveidot programmatūras lietotāju gaidas sistēmas prasībās;6. veidot programmatūras testus un vērtēt testu rezultātus atbilstoši programmatūras specifikācijām;7. veidot maketa dizainu un interaktīvus prototipus, lai nodrošinātu, ka lietotāji var efektīvi mijiedarboties ar tiem;8. veidot personas un lietotāju ceļojumus;9. pielietot lietotāja pieredzes mērījumus;10. pārliecināties, ka informācija lietotājiem ir skaidra, pilnīga un pareiza un, ka tā tiek sniegta piemērotā vietā (lietojumprogrammas vai dokumentācijas portālā) un formātā (teksts, attēls, video, tērzēšanas kaste, multivide utt.);11. veidot un rediģēt tekstus un maketus;12. izstrādāt tiešsaistes dokumentus un saturu;13. pielietot metodes prasību validēšanai un vadībai;14. nodrošināt programmatūras atbilstību lietotāju prasībām.

Galvenās tēmas

1. Programmatūras prasību uzdevumi un vadība.2. Prasību izzināšanas metodes.3. Prasību modelēšana.4. Atribūtu un skatu prasību vadība.5. Prasību analīze un prioritizācija.6. Versiju un izmaiņu vadība.7. Programmatūras prasību specifikācija (PPS).8. Prasību trasējamības tehnikas.9. Prasību pārskatu veidošana.10. Lietotāju pieredzes vadība.11. Testēšanas pārskatu veidošana.12. Prasību validēšana.13. Risinājuma piegāde atbilstoši prasībām.14. Prasību izmaiņu dokumentēšana.15. Prasību vadība Agile/Scrum un ūdenskrituma projektos.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, stabils interneta pieslēgums, mācību programmas apguvei nepieciešamo programmatūru uz mācību laiku nodrošina izglītības iestāde.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
32
Praktiskie darbi (klātiene)
128
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Īstenošanas periods (nedēļās)
10-20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas