Pārlekt uz galveno saturu

ETS programmas pielietošana KNX projekta izstrādē

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs MAGNUM"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Arodizglītība
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais spēj:

veikt KNX projekta izveidi un iestatīšanu ETS6 datorprogrammā;

veikt KNX projekta programmēšanu ETS6 datorprogrammā;

veikt KNX gatavā projekta noformēšanu ETS6 datorprogrammā un nodošanā ekspluatācijā.

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais zina:

ETS6 datorprogrammas pielietošanas sfēras KNX projektos;

ETS6 datorprogrammas programmēšanas principus un iespējas;

ETS6 datorprogrammas iespējas kļūdu atrašanā, diagnostikā un atjauninājumu ieviešanā KNX projektos.

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais izprot:

ETS6 datorprogrammas darbības principus;

ETS6 datorprogrammas programmēšanas principus;

ETS6 datorprogrammas priekšrocības KNX projektu izstrādē.

Galvenās tēmas
 • KNX iestatīšana ETS programmā
 • ETS programmas sastādīšana
 • Nodošana ekspluatācijā
 • Individuālo adrešu diagnostika ETS programmā
 • Kopnes un grupas diagnostika ETS programmā
 • Grupu adreses ETS programmā, diagnostika
 • Projekta pārbaude un diagnostika ETS programmā
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Ir nepieciešams personālais dators.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
64
Praktiskie darbi (klātiene)
96
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
532.40
Līdzmaksājums, €
53.24
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas