Pārlekt uz galveno saturu

Elektronika (Elektronikas montētājs)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Profesionālās izglītības iestāde "Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Precīzi lasīt un izprast darba uzdevumu un instrukciju, izmantojot specifiskas lietojumprogrammas.

2. Precīzi veikt darbu, ievērojot elektromontāžas rasējumus un shēmas.

3. Atpazīt un patstāvīgi sagatavot materiālus elektronisko iekārtu izgatavošanai.

4. Pielietot ESD palīglīdzekļus un materiālus, izmantojot drošus darba paņēmienus.

5. Atbilstoši darba uzdevumam izvēlēties aprīkojumu, iekārtas un instrumentus, pieslēgt aprīkojumu un iekārtas.

6. Lietot aktuālās tehnoloģijas un aprīkojumu elektronisko iekārtu izgatavošanas procesā.

7. Precīzi veikt lodēšanas un mehāniskos darbus.

8. Veikt dažādus darbus, t.sk. līmēšanas, lakošanas, iekapsulēšanas darbus atbilstoši instrukcijai.

9. Pārbaudīt un lietot darba aizsardzības prasībām atbilstošas iekārtas un instrumentus.

10. Precīzi veikt uzdotos remontdarbus, ievērojot darba instrukcijas prasības.

11. Atbildīgi veikt elektronisko iekārtu apkopes darbus un novērst neatbilstības.

12. Pārbaudīt iekārtu un instrumentu atbilstību darba aizsardzības prasībām.

13. Ievērot organizācijas iekšējās kārtības noteikumus un amata aprakstu.

14. Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

15. Izprast un ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot sev, apkārtējiem un videi.

16. Ievērot ergonomikas prasības.

17. Ievērot vides aizsardzības prasības.

18. Sazināties, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savu viedokli, risinot darba uzdevumus.

19. Izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, faktus un viedokli gan mutiski, gan rakstiski valsts valodā.

20. Sazināties vismaz vienā svešvalodā.

21. Pārliecinoši un droši izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai Vizuāli novērtēt datorizētu kokapstrādes iekārtu tehnisko stāvokli, iespējamos riskus un gatavību darbam.

Galvenās tēmas
 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi
 • EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
 • Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
 • Elektronisko bloku ražošana
 • Vadu saišķu izgatavošana
 • Mehānisko darbu veikšana
 • Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana 
 • Elektronisko bloku diagnostika: industriālās iekārtas un automātika
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Spēja lietot Zoom platformu, jaudīgs dators (stacionārais vai klēpjdators), kas spēj nodrošināt Zoom lietojumprogrammas ātrdarbību un pāreju lietojumprogrammas paralēlu darbināšanu (piem. PDF dokumenta skatīšanu paralēli izmantojot Zoom), dators aprīkots ar operatīvu atmiņu ne mazāk kā 4GB, monitors ar HD, FullHD vai lielāku izšķirtspēju, personālās austiņas, kvalitatīvs mikrofons, pastāvīgs un ātrs interneta pieslēgums, kas garantē Zoom balss konferenču iespēju un iespēju paralēli darboties internētā.

Kopējais stundu skaits
640
Teorija (klātiene)
177
Praktiskie darbi (klātiene)
223
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011
Īstenošanas periods (nedēļās)
52
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
968.00
Līdzmaksājums, €
48.40
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas