Pārlekt uz galveno saturu

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (ar priekšzināšanām)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
SIA "Dialogs AB" Mācību centrs
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datora lietošanas pamatprasmes, MS Excel pamatzināšanas
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zina datu kārtošanu, noteiktu datu atlasīšanu, izmantojot datu filtru; formulu auditēšanu, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un kļūdu labošanai; apjomīgas datu tabulas vizuālo attēlošanu, izmantojot rakurstabulas; kopīga uzņēmuma/iestādes datu ievadi un apstrādei; datu uzskaites faila koplietošanu ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem. Prot tabulu veidošanu un datu formatēšanu; prot iegūt starprezultātu un rezultātu, veicot datu aprēķinus; prot papildināt datu tabulas, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem; prot datu analīzes veikšanu un statistiku; prot izveidot diagrammas; prot izveidot datu tabulas sasaisti ar citiem datiem. Spēj veidot datu analīzi, izmantojot dažādus MS Excel un Google izklājlapu analīzes un datu vizualizācijas rīkus. Prot programmēt ar Excel VBA. Prot lietot Power BI.

Galvenās tēmas

1.Tabulu veidošana un datu formatēšana.

2.Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru.

3.Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus.

4.Formulu auditēšana, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un kļūdu labošanai.

5.Datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem.

6.Datu analīzes veikšana un statistika.

7.Apjomīgas datu tabulas vizuāla attēlošana, izmantojot rakurstabulas.

8.Diagrammas.

9.Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem.

10.Kopīga uzņēmuma/iestādes datu ievade un apstrāde.

11.Datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem.

12.Excel VBA programmēšanas.

13.Ieskats Power BI.

14. Noslēguma pārbaudījums: eksāmens.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu. Ieteicams otrs monitors. Austiņas, mikrofons, kamera, MS Excel.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
44
Praktiskie darbi (klātiene)
116
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas