Pārlekt uz galveno saturu

Efektivitātes procesi organizācijā

Izglītības iestāde
Biznesa augstskola Turība
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Digitālā biznesa analīze
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Profesionālā maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" Apliecība par studiju kursa apguvi
Prasības iepriekšējai izglītībai
Bakalaura, profesionālā bakalaura grāds vai 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Studenti iegūs racionālu, izpratnē balstīta inovatīvi pozitīvu attieksme pret efektivitātes procesiem, spēja tos analizēt, saskatot būtisko un meklējot digitālus ilgtspējīgus risinājumus, izprot īpašu duālismu starp dažāda veida efektivitātes vajadzībām un ekonomisko pamatotību.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, pārlūks Mozilla Firefox, Google Chrome vai Microsoft Edge. Skandas vai mobilais tālrunis ar Android vai iOS operētājsistēmu un Mozilla Firefox vai Google Chrome pārlūku. Grupu darbiem nepieciešama webkamera un mikrofons.

Programmas nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Plānotais mācību laiks
  • vakari
  • nedēļas nogale
  • darba stundas
  • jaukts
Adrese
Attālināti
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Papildus virsraksts
Profesionālā maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
Licences datums
2005-03-07
Min. izglītojamo skaits mācību grupā
0
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Mācību stundas
80
Kontaktstundas
40
Patstāvīgo darbu stundas
40
Izglītības ieviešanas periods
5 līdz 10 nedēļas
Akreditācijas datums no
2021-08-04
Akreditācijas datums līdz
2027-08-05
Statuss
verified
Valoda
Latviešu valoda
Izveidošanas datums
2021-05-26 11:11:21
Atjaunošanas datums
2021-08-27 11:08:33
Gala pārbaudījums
Dotas problēmsituācijas risinājuma prezentācija
Kārta
6. kārta