Pārlekt uz galveno saturu

E-biznesa stratēģija

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Banku augstskola
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 6
Studiju programmas nosaukums
Profesionālā bakalaura studiju programma "Finanses"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamata prasmes darbā ar datoru un, izmantojot interneta pārlūku.
Pamatzināšanas par uzņēmējdarbību vai komercdarbību.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas: Zina e-biznesa pamatus un orientējas stratēģiju izveidē digitālā vidē. Apkop, analizē, sistemātiski izpēta un diskutē par efektīvu e-biznesa stratēģiju ieviešanu, pielietojumu un biežāk pieļaujamām kļūdām dažādās nozarēs. Nosaka nepieciešamo mērķēšanas sistēmas izveides un pielāgošanas metodi stratēģisko procesu monitoringā un veiktspējas veicināšanā. Apzinās un pārvalda iespējas - kā pārvarēt saistītos izaicinājumus vairākās dimensijās, kuras caurvij tehnoloģiju un digitālo rīku izmantošana - ar īpašu uzsvaru uz biznesa pārvaldību.

Prasmes: Lieto OKR un KPI mērķēšanas sistēmas digitālos rīkus alternatīvu un e-biznesa stratēģijas izstrādes posmu izstrādē. Orientējas tirgus vērtības noteikšanas, industrijas aktualitātes, peļņas un ienākumu ietekmes procesos, kas saistītas ar digitālās vides tendencēm un saistītajiem izaicinājumiem. Izpēta un novērtē informāciju, kuru analizē, lai modelētu konkurētspējīgu stratēģiju, kas iet paralēli ar digitālās transformācijas procesiem uzņēmumā. Spēj pielietot vairākus digitālos rīkus uzņēmuma komunikācijas, ERP, CRM un citu platformu pārvaldībā, lai nodrošinātu informācijas sinhronizēšanu, drošu piekļuvi, procesu automatizāciju un efektivitāti esošā darbaspēka izmantošanā.

Kompetences: Datu, informācijas un digitālā satura izvērtēšana. Informācijas apstrāde. Problēmu risināšana. Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldība. Digitālo rīku pārvaldība. Tīkla etiķete (netiķete). Digitālā satura veidošana. Stratēģiskā domāšana.

Galvenās tēmas

1.  Pamata definīcijas par e-biznesu, e-komerciju, digitālo transformāciju un stratēģiju;

2.  Mērķu izveide un definēšana e-biznesā izmantojot digitālos rīkus;

3.  Digitālo rīku pārvaldība izstrādājot stratēģiskās alternatīvas;

4.  E-biznesa stratēģijas ieviešanas posmi un digitālo rīku izmantošana procesa monitoringa sistēmas izveidē (OKR, KPI);

5.  Satura stratēģija un lietotāju pieredze;

6.  E-komercijas un e-biznesa procesu plānošana;

7.  E-biznesa stratēģijas definēšana;

8.  .E-biznesa praktiskais pielietojums, procesi un sasaiste ar uzņēmumam stratēģiju;

9.  .E-biznesa stratēģiju ieviešana;

10.   Personāls, organizācija un e-bizness;

11.   Operatīvā un taktiskā līmeņa stratēģijas (mārketings, finanses, ražotne u.c.);

12.   Sociāli, kultūras un globālo izaicinājumu aspekti;

13.   Gadījuma izpētes un problēmu risinājumi analizējot e-biznesa stratēģijas MVU segmenta uzņēmumos dažādās industrijās.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personai patstāvīgo darbu pildīšanai, ir jābūt pieejamam datoram vai viedierīcei ar interneta pieslēgumu.

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
40
Patstāvīgais darbs
40
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
10
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas