Pārlekt uz galveno saturu

Digitālās prasmes un E-pakalpojumi

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 2
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:

 • Iegūt, strukturēt un analizēt informāciju.
 • Izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā.
 • Ievērot datu un ierīču drošības pasākumus.
 • Atrast, novērtēt un izmantot informāciju, radīt saturu un kritiski domāt;
 • Izmantot piemērotus drošības līdzekļus datu aizsardzībai;
 • Izveidot savu virtuālo tēlu (identitāti) un piedalīties uzņēmumu digitālās identitātes veidošanā;
 • Veidot digitālās kopienas un sadarboties tiešsaistē
 • Pārzināt un droši izmantot e-pakalpojumus ikdienā
Galvenās tēmas
 • Informācijas iegūšana un apstrāde
 • Datu un ierīču drošība
 • Digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā
 • Digitālā satura plānošana un veidošana
 • Problēmu risināšanas prasmju attīstība
 • Digitālā pratība
 • Digitālā drošība
 • Digitālā identitāte
 • Digitālā komunikācija
 • Digitālā etiķete
 • E-pakalpojumi
 • Elektroniskais paraksts un elektroniskā identitāte
 • E-pakalpojumi privātpersonām
 • E-pakalpojumi uzņēmumam
 • Personas datu apstrāde un aizsardzība
 • Noslēguma pārbaudījums
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators, telefons, planšete ar stabilu interneta pieslēgumu un pārlūkprogrammu. Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām. Praktisko darbu izpildei ieteicams divi monitori.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
63
Praktiskie darbi (klātiene)
97
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
8
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas