Pārlekt uz galveno saturu

Digitālās prasmes pamatlīmenim

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 1
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Nav nepieciešams
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Veicināt izglītojamo pamatzināšanas un prasmes, izmantojot informācijas tehnoloģijas:

1. digitālo prasmju lietošanā ierīču ieslēgšanai, sākotnējai konfigurācijai, digitālās vides pamatizpratnē;

2. datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošanā, meklēšanā un filtrēšanā, satura izvērtēšanā, datu, informācijas un digitālo rīku pārvaldībā;

3. digitālo tehnoloģiju izmantošanā mijiedarbībai, ar dalīšanās iespējām, izmantojot digitālās tehnoloģijas, sabiedrības iesaistīšanu pilsoniskajās aktivitātēs ar digitālo tehnoloģiju palīdzību; 4.digitālās tehnoloģiju, pamatizpratnē par tīkla etiķeti un digitālās identitātes pārvaldīšanu;

5. digitālā satura attīstīšanā, integrēšanā un pārstrādāšanā;

6. gūt pamatzināšanas par autortiesībām, licencēm un pamatizpratni programmēšanas principos;

7. ierīču aizsardzībai, personas datu, privātuma, veselības, labbūtības un vides aizsardzības principos.

8. tehnisku problēmu risināšanā, digitālo tehnoloģiju radošā lietošanā, pamatizpratnē par digitālās transformācijas būtību;

9. spēt identificēt trūkstošās digitālās kompetences;

10. gūt priekšstatu darbam ar tekstapstrādes lietotni, pielietot lietotnes funkcijas un iespējas nepieciešamo uzdevumu veikšanai;

11. gūt priekšstatu darbam ar izklājlapām, iepazīties ar lietotnes pamatfunkcijām un iespējām;

12. gūt priekšstatu prezentāciju izveidē, iepazīties ar lietotnes pamatfunkcijām un iespējām.

Galvenās tēmas

1.Sagatavošanās darbam ar digitālajām ierīcēm: 1.1.Sagatavošanās digitālo ierīču lietošanai; 1.2.Datņu veidošana; 1.3.Digitālās vides izpratne; 1.4.E-pasta lietošanas pamati; 1.5.E-mācīšanās pamati; 1.6.E-resursi karjerai; 1.7.E-pakalpojumi; 1.8.Dokumentu elektroniskās parakstīšanas būtība;

2.Informācijas apstrāde, datu pratība: 2.1.Datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošana, meklēšana, atlasīšana; 2.2.Datu, informācijas un digitālā satura novērtēšana; 2.3. Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana; 2.4.Digitālo rīku pārvaldība;

3. Komunikācija un sadarbība: 3.1.Mijiedarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas; 3.2.Informācijas izplatīšana, izmantojot digitālās tehnoloģijas; 3.3.Sabiedrības iesaistīšana pilsoniskajās aktivitātēs, izmantojot digitālās tehnoloģijas; 3.4.Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas; 3.5.Tīkla etiķete (netiķete); 3.6.Digitālās identitātes pārvaldība;

4.Digitālā satura veidošana: 4.1.Digitālā satura attīstīšana; 4.2.Digitālā satura integrēšana un pārstrādāšana; 4.3.Autortiesības un licences; 4.4.Priekšstats par programmēšanu; 4.5.Nepietiekamo digitālo prasmju trūkuma identificēšana un pilnveide;

5.Drošība digitālajā vidē: 5.1.Ierīču aizsargāšana; 5.2.Personīgo datu un privātuma aizsardzība; 5.3.Veselības un labbūtības aizsardzība; 5.4.Vides aizsardzība;

6.Problēmu risināšana digitālajā vidē: 6.1.Tehnisko problēmu risināšana; 6.2.Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu identificēšana; 6.3.Digitālo tehnoloģiju radoša izmantošana; 6.4.Trūkstošo digitālo kompeteņču identificēšana; 6.5.Digitālā transformācija.

7.Tekstapstrādes lietotnes pamata funkcionalitāte un iespējas:

7.1.Tekstapstrādes lietotnes funkcijas un jēdzieni; 7.2.Dokumentu veidošana; 7.3.Dokumentu lappuses iekārtojums; 7.4.Lappuses iestatījumi un izvietojums; 7.5.Dokumenta noformēšanas iespējas; 8. Izklājlapu lietotnes pamata funkcionalitāte un iespējas: 8.1.Izklājlapu darba vide un jēdzieni; 8.2.Darbgrāmata un darblapa; 8.3.Dokumenta noformēšana; 8.4.Diagrammu veidošana un formatēšana; 8.5.Dokumenta skats un iestatījumi; 9.Prezentāciju lietotnes pamata funkcionalitāte un iespējas: 9.1.Prezentāciju veidošanas vide un jēdzieni; 9.2.Prezentāciju veidošana un iestatījumi; 9.3.Slaidu pāreja un iestatījumi; 9.4.Slaidu noformēšana un tematika.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators, kamera, mikrofons, interneta pieslēgums, skaļruņi.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
58
Praktiskie darbi (klātiene)
102
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Meistaru iela 10, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas