Pārlekt uz galveno saturu

Digitālās prasmes pamatlīmenim

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 1
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Nav nepieciešams
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Veicināt izglītojamo pamatzināšanas un prasmes, izmantojot informācijas tehnoloģijas:

1. digitālo prasmju lietošanā ierīču ieslēgšanai, sākotnējai konfigurācijai, digitālās vides pamatizpratnē;

2. datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošanā, meklēšanā un filtrēšanā, satura izvērtēšanā, datu, informācijas un digitālo rīku pārvaldībā;

3. digitālo tehnoloģiju izmantošanā mijiedarbībai, ar dalīšanās iespējām, izmantojot digitālās tehnoloģijas, sabiedrības iesaistīšanu pilsoniskajās aktivitātēs ar digitālo tehnoloģiju palīdzību; 4.digitālās tehnoloģiju, pamatizpratnē par tīkla etiķeti un digitālās identitātes pārvaldīšanu;

5. digitālā satura attīstīšanā, integrēšanā un pārstrādāšanā;

6. gūt pamatzināšanas par autortiesībām, licencēm un pamatizpratni programmēšanas principos;

7. ierīču aizsardzībai, personas datu, privātuma, veselības, labbūtības un vides aizsardzības principos.

8. tehnisku problēmu risināšanā, digitālo tehnoloģiju radošā lietošanā, pamatizpratnē par digitālās transformācijas būtību;

9. spēt identificēt trūkstošās digitālās kompetences;

10. gūt priekšstatu darbam ar tekstapstrādes lietotni, pielietot lietotnes funkcijas un iespējas nepieciešamo uzdevumu veikšanai;

11. gūt priekšstatu darbam ar izklājlapām, iepazīties ar lietotnes pamatfunkcijām un iespējām;

12. gūt priekšstatu prezentāciju izveidē, iepazīties ar lietotnes pamatfunkcijām un iespējām.

Galvenās tēmas

1.Sagatavošanās darbam ar digitālajām ierīcēm: 1.1.Sagatavošanās digitālo ierīču lietošanai; 1.2.Datņu veidošana; 1.3.Digitālās vides izpratne; 1.4.E-pasta lietošanas pamati; 1.5.E-mācīšanās pamati; 1.6.E-resursi karjerai; 1.7.E-pakalpojumi; 1.8.Dokumentu elektroniskās parakstīšanas būtība;

2.Informācijas apstrāde, datu pratība: 2.1.Datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošana, meklēšana, atlasīšana; 2.2.Datu, informācijas un digitālā satura novērtēšana; 2.3. Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana; 2.4.Digitālo rīku pārvaldība;

3. Komunikācija un sadarbība: 3.1.Mijiedarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas; 3.2.Informācijas izplatīšana, izmantojot digitālās tehnoloģijas; 3.3.Sabiedrības iesaistīšana pilsoniskajās aktivitātēs, izmantojot digitālās tehnoloģijas; 3.4.Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas; 3.5.Tīkla etiķete (netiķete); 3.6.Digitālās identitātes pārvaldība;

4.Digitālā satura veidošana: 4.1.Digitālā satura attīstīšana; 4.2.Digitālā satura integrēšana un pārstrādāšana; 4.3.Autortiesības un licences; 4.4.Priekšstats par programmēšanu; 4.5.Nepietiekamo digitālo prasmju trūkuma identificēšana un pilnveide;

5.Drošība digitālajā vidē: 5.1.Ierīču aizsargāšana; 5.2.Personīgo datu un privātuma aizsardzība; 5.3.Veselības un labbūtības aizsardzība; 5.4.Vides aizsardzība;

6.Problēmu risināšana digitālajā vidē: 6.1.Tehnisko problēmu risināšana; 6.2.Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu identificēšana; 6.3.Digitālo tehnoloģiju radoša izmantošana; 6.4.Trūkstošo digitālo kompeteņču identificēšana; 6.5.Digitālā transformācija.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators, kamera, mikrofons, interneta pieslēgums, skaļruņi.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
58
Praktiskie darbi (klātiene)
102
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Meistaru iela 10, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
27
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51.20
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas